Video player inladen...

Premier Michel roept op tot nuance en verantwoordelijkheidszin

Premier Charles Michel (MR) roept op tot nuance en verantwoordelijkheidszin. In een Facebookpost reageert hij voor het eerst op de heisa rond het asiel- en migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). De premier probeert de meerderheidsrangen weer te sluiten en lijkt uit te halen naar alle simplistische kritiek "vanuit de ene of de andere richting".

De premier probeert de puntjes op de i te zetten, nadat hij de afgelopen dagen kritiek had gekregen dat hij het heft niet in handen nam. Hij heeft het over "geregelde campagnes van desinformatie" die hem ertoe hebben gebracht "de puntjes op de i te zetten". "Ik heb er doelbewust voor gekozen om met de nodige terughoudendheid te reageren", aldus Michel.

"De problematiek van het terugsturen naar Soedan is een gevoelig onderwerp waarbij de nodige nuance aan de dag moet worden gelegd", aldus Michel. "Dit verdient beter dan simplismen en karikaturen in de ene of de andere richting." De premier houdt het opvallend vaag, maar tussen de regels klinkt hier kritiek aan het adres van zowel de oppositie als de communicatie van regeringspartij N-VA. Staatssecretaris Francken wordt niet bij naam genoemd.

"De beslissing om uit te zetten wordt genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken", schrijft Michel. "Daarbij moet de DVZ een analyse maken van het risico op schending van artikel 3 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, waarbij onmenselijke en vernederende behandelingen worden verboden. Elke uitzetting moet gepaard gaan met een onderzoek in verband met dat artikel." Michel wijst erop dat de uitzettingen naar Soedan zijn opgeschort.

De nota van Michel probeert het volledige asiel- en migratiebeleid van de regering te verduidelijken. "Wij blijven voor een menswaardige maar strenge aanpak met de nodige nuance en verantwoordelijkheidszin", besluit hij.

Rangen sluiten

Premier Charles Michel probeert de rangen van de meerderheid te sluiten nadat staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA) felle kritiek had gekregen - ook van meerderheidspartij CD&V - over het feit dat hij Soedanese transitmigranten had laten uitzetten, na samenwerking met een controversiële identificatiemissie van het Soedanese regime. Een kleine twee weken geleden waren getuigenissen opgedoken van drie Soedanezen over foltering na hun terugkeer.

Vanuit de oppositie gingen stemmen op die vroegen om het ontslag van Francken, en ook CD&V vond dat de staatssecretaris zich misschien het best kon afvragen of hij nog wel kan functioneren. N-VA-voorzitter Bart De Wever bleef echter pal achter Francken staan. De cohesie in de regering-Michel leek andermaal ver zoek.

Met zijn nota lijkt Michel in elk geval te scoren bij staatssecretaris Francken. "De puntjes op de i", twittert die, gevolgd door een "thumbs up".

Meest gelezen