Extra bescherming voor beleggers

Vanaf vandaag zijn er nieuwe Europese regels van kracht voor wie een belegging koopt bij een bank of een vermogensbeheerder. Beleggingsadviseurs moeten voortaan transparanter communiceren over de kosten die verbonden zijn aan een belegging. En banken moeten telefoongesprekken met klanten over hun orders opnemen en bewaren.

Het gaat om de zogeheten MiFID II-richtlijn, een Europese richtlijn die de spelregels vastlegt  die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingen aanbieden zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. 

Beter beleggersprofiel

MiFID II (Markets In Financial Instruments Directive) is de opvolger van MiFID I, die dateert van 2007. Sindsdien moet iedere klant die bij een bank, een vermogensbeheerder of een beursvennootschap een beleggingsproduct koopt, een beleggersprofiel laten opmaken. De adviseur peilt aan de hand van een vragenlijst naar de kennis en de ervaring om in zo’n financieel product te beleggen. Alleen die beleggingsproducten die met het profiel overeenstemmen, mogen aan de klant worden aangeboden.

Dat beleggersprofiel wordt nu verstrengd. De kennis van de klant en zijn bereidheid om risico’s te nemen, moeten beter uit de verf komen. Banken moeten voortaan ook schriftelijk verantwoorden waarom het voorgestelde product voor de klant geschikt is, waardoor die beter beschermd wordt.

Transparanter over de kosten

De nieuwe richtlijn verplicht banken ook om transparanter te communiceren over de kosten van een belegging. Alle kosten moeten voortaan uitgesplitst worden in centen en procenten, terwijl dat vroeger alleen in procenten moest. Op die manier zullen klanten een beter zicht krijgen op hoeveel een belegging echt heeft opgebracht.

Ook de commissies die banken kunnen opstrijken als ze financieel product verkopen, worden aan banden gelegd. Tot nu toe was het gebruikelijk dat banken een commissie ontvingen als ze een een beleggingsproduct van een andere fondsenbeheerder aan hun klanten verkochten. Maar dat kon leiden tot belangenconflicten. Want een bank kon geneigd zijn om vooral die producten te verkopen waaraan ze meest verdiende.

Telefoongesprekken opnemen en bewaren

Nieuw is ook dat banken verplicht worden om telefoon- en videogesprekken over de aankoop van een belegging, op te nemen en te bewaren, net als e-mails en chatgesprekken. Dat maakt het voor de toezichthouders mogelijk om na te gaan of banken de MiFiD II-richtlijn naleven. Banken die de regels aan hun laars lappen, riskeren zwaardere boetes, tot 5 miljoen euro. De toezichthouders zullen ook sneller bekend kunnen maken dat ze een sanctie hebben gegeven, zodat banken ook reputatieschade riskeren. 

Meest gelezen