Nicolas Maeterlinck

Franstalige Liga voor de Mensenrechten niet overtuigd door nota Michel over asielbeleid

De boodschap die premier Charles Michel gisteren op Facebook heeft gebracht heeft de Ligue des Droits de l'Homme niet overtuigd. Volgens voorzitter Alexis Deswaef biedt de nota geen echte antwoorden en is ze bovendien vaak kort door de bocht.

Deswaef reageert via Facebook. "Het asiel- en migratiebeleid dat de premier naar voor schuift is sloganesk en heeft alleen maar tot doel de burgers gerust te stellen", schrijft hij. "Er is geen sprake van een tweede Calais in Brussel. Dat is te danken aan de duizenden burgers die migranten thuis opvangen en niet aan het optreden van de overheid." Deswaef verwijst hier naar de initiatieven waarbij burgers vrijwillig migranten uit het Maximiliaanpark 's nachts thuis opvangen.

Voor wat betreft het terugsturen van Soedanese migranten herhaalt Deswaef dat de samenwerking met de Soedanese identificatiecommissie "een zware fout" was.

Hij vindt het verbazingwekkend dat de premier zich niet uitlaat over de houding van staatssecretaris Francken (N-VA) en minister Jambon (N-VA). "Theo Francken heeft u belogen in verband met de in januari geplande repatriëringsvluchten naar Soedan terwijl u had beslist om alle repatriëringsvluchten op te schorten. Jan Jambon heeft het parlement voorgelogen dat er geen quota waren voor het arresteren van migranten in het Maximiliaanpark, hoewel het proces-verbaal van de politie van 4 september het tegendeel bewijst."

"Nog niet zo lang geleden namen ministers daarvoor ontslag", aldus nog Alexis Deswaef. "De puntjes op de i? Echt?"

Meest gelezen