Loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen wordt kleiner

Tussen 2011 en 2015 steeg het inkomen van vrouwelijke zelfstandigen 8,5 procent méér dan dat van hun mannelijke collega's. Dat zegt sociaal verzekeringskantoor Acerta, dat de cijfers van zowat 280.000 zelfstandigen onder de loep nam. Toch bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog altijd 18 procent.

Het netto belastbaar inkomen van vrouwelijke zelfstandigen bedraagt ruim 28.000 euro per jaar. Bij mannelijke zelfstandigen is dat bijna 34.500 euro. Een serieuze loonkloof dus, van 18 procent.

Toch zijn vrouwen aan een inhaalbeweging bezig. Het netto belastbaar inkomen van vrouwelijke zelfstandigen steeg in vijf jaar tijd met bijna 12 procent, dat van mannelijke zelfstandigen steeg maar met ruim 3 procent.

Vrije beroepen

Els Schellens van Acerta: "Er is een grote instroom van vrouwen in vrije beroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld over tandartsen, huisartsen en advocaten. De inkomens daar liggen hoger, en dat trekt het gemiddelde omhoog."

Uit de cijfers blijkt ook dat de oudste categorie van zelfstandigen ongeveer drie keer zoveel verdient als de jongste. Bij de (mannelijke) zelfstandigen onder de 22 jaar bedraagt het netto belastbaar jaarinkomen ruim 12.600 euro, bij de (mannelijke) zelfstandigen tussen de 53 en de 62 jaar bedraagt dat jaarinkomen bijna 40.000 euro.

Starters moeten nu eenmaal zwaar investeren in materiaal. En een klantenportefeuille opbouwen, duurt vele jaren.

Meest gelezen