Toch helihaven in Lint

Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft dan toch een milieuvergunning gegeven aan een landingsplaats voor helikopters in Lint. Eerder had ze die geweigerd, maar de Raad van State heeft die beslissing vernietigd.

Vergunning met strikte voorwaarden

De helihaven bij AED Studios aan de Fabriekstraat in Lint heeft dan toch een milieuvergunning gekregen. Omdat er onder andere van de gemeente en de provincie een negatief advies was, had Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege eerder een milieuvergunning geweigerd. Die beslissing werd echter vernietigd door de Raad van State, omdat een helihaven in een industriezone moet toegelaten zijn. "Maar de milieuvergunning is wel gebonden aan strenge voorwaarden", zegt Schauvliege. "Het aantal vluchten is beperkt tot maximaal 10 per dag, 20 per week of 1040 per jaar. Het aantal avondvluchten is beperkt tot 2 per week en het aantal nachtvluchten tot 4 per maand, alleen als er een medische urgentie is." Verder mag er ook niet gevlogen worden op zon- en feestdagen. 

Protest

De buurtbewoners zijn verrast dat er nu toch plots een vergunning is. "Er is niets veranderd aan de negatieve adviezen", zegt Bert Luyten, één van de bewoners. "Dat het aantal vluchten beperkt moest worden, was al in de oorspronkelijke aanvraag voorzien." Volgens de buurtbewoners is de helihaven ook illegaal aangelegd. "Wij hopen dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en controleert of de voorwaarden worden nageleefd."

Moeilijk te controleren

Burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) vraagt zich af of het aantal vluchten wel geteld kan worden: "Moeten we nu een deurwaarder inschakelen of eigen mensen?" vraagt hij zich af. "Er is wel een logboek met vluchtgegevens, maar die kwamen niet altijd overeen met waarnemingen van de bewoners." Dat de helihaven geen bouwvergunning zou hebben, zoals de bewoners beweren, klopt niet meer, zegt de burgemeester: "Er waren problemen met een herstelplaats en brandstofopslag, maar die zijn er niet meer. En voor de platen die er liggen met een grote H op, is er geen vergunning nodig."

Meest gelezen