Video player inladen...

Springtij: Schelde treedt even buiten haar oevers en kliffen ontstaan op het strand

Na het stormweer van vannacht en vanmorgen werd het springtij van deze namiddag nauwlettend in de gaten gehouden.  Het hoogste waterpeil van het zeewater heeft daar geen problemen veroorzaakt. In Antwerpen is de Schelde aan de kaaien licht buiten haar oevers getreden. Dat had zijn gevolgen voor het doorgaande verkeer en de parkings.

De Scheldekaaien en de nabijgelegen parkings werden preventief ontruimd.  Bestuurders werd gevraagd om hun auto te verplaatsen, en de rijweg werd een tijdlang afgesloten. Ook de kerstmarkt op het nabijgelegen Steenplein bleef dicht.

"Het is hier erg winderig", vertelt VRT NWS-journalist Riadh Bahri. "Omstreeks 15 uur is de Schelde op verschillende plaatsen lichtjes de kaaien op gestroomd, tot aan de blauwe steen. Daardoor kwam onder meer het gedeelte van de kerstmarkt vlak bij de Schelde licht onder water. Maar die zone was al ontruimd." De Scheldekaaien zelf zijn opnieuw open voor het verkeer. De rijstrook was een tijdlang dicht, door de kleine overstroming daar. Rond 17.40 uur werden de waterkeringspoorten weer geopend zodat automobilisten de parkings naast de Scheldekaaien weer kunnen gebruiken.  

Aan de kust is het waterpeil na het springtij opnieuw aan het zakken. Het hoogwater heeft daar niet voor grote problemen gezorgd. In verschillende badsteden is het zeewater gestegen tot aan de dijken. Onder meer in Nieuwpoort kwam her en der water over de rand, zonder veel ergs. De stad had preventief zandzakjes laten aanvoeren.

Kliffen op het strand

Door het springtij zijn er op verschillende plaatsen aan onze kust kliffen gevormd.  Door de felle wind is het zand op verschillende plekken ongelijk opgehoopt. Dat is onder meer het geval in Knokke, Oostende, De Haan en Bredene. Voor wandelaars en toeristen zijn de zandophopingen een mooie extra, al schuilt er ook gevaar in. Sommige kliffen zijn tot twee meter hoog. Overmorgen wordt het strand geëffend door bulldozers.

Waterstanden

De waterstanden van alle waterlopen, zowel de bevaarbare als de niet-bevaarbare, worden nauwgezet bijgehouden op één kaart.  De Vlaamse Milieumaatschappij houdt de kleinere, onbevaarbare waterlopen in de gaten. De komende uren wordt er geen neerslag voorspeld, waardoor de wachtbekkens weer wat kunnen leeglopen.  Er zijn enkele kleinere rivieren licht buiten hun oevers getreden, maar voorlopig wordt nergens woongebied bedreigd door het water. 

Volgens De Vlaamse Waterweg, bevoegd voor de bevaarbare binnenwateren, is er geen reden tot paniek. "We verwachten de komende uren waterstanden boven de 7 meter op de Schelde en de zijrivieren. Daarom wordt het scheepvaartverkeer van 15 tot 19 uur stilgelegd, en zijn ook enkele veerdiensten in regio Kruibeke buiten dienst, één uur voor en na hoogwater.  Hiermee vermijden we dat de dijken extra belast worden door de golfslag van schepen", zegt Carolien Peelaers.

"Ook de waterkeringspoorten op de Schelde zijn sinds vanmiddag dicht, om wateroverlast in de stad te vermijden. We vragen mensen om even niet meer te parkeren op de Scheldekaaien. We volgen de situatie op de voet en sturen de maatregelen de komende uren bij waar nodig."

Hoe evolueert het weer nog?

"De felste rukwinden zijn achter de rug, maar waakzaamheid is toch nog geboden", zegt weerman Frank Deboosere.  "Deze namiddag zullen nog windsnelheden van 80 tot 90 km/u worden opgemeten, maar de wind zal stelselmatig luwen.  Neerslag komt er voorlopig niet meer aan. Buurlanden Nederland en Duitsland zetten zich dan weer schrap: bij onze noorderburen worden windsnelheden tot 150 km/u voorspeld."

Meest gelezen