Video player inladen...

VBO voorspelt economische groei van 2 procent voor 2018

Werkgeversorganisatie VBO waagt zich aan een optimistisch groeiscenario van 2 procent voor dit jaar. Dat is rooskleuriger dan wat de Nationale Bank voorspelt. Maar om die groei aan te houden in 2019, zijn maatregelen nodig want bedrijven vinden almaar moeilijker geschikt personeel.

Uit de halfjaarlijkse enquête van het VBO blijkt dat het bedrijfsleven optimistisch is over de economische vooruitzichten. De helft van de sectoren verwacht de komende maanden een toename van de economische activiteit. 40 procent van de sectoren, waaronder de bouw en de industrie, denken de komende tijd mensen te zullen aanwerven.

Er is zelfs vrees voor krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven klagen nu al dat ze moeite hebben om voor bepaalde profielen mensen te vinden. Die krapte zou wel eens kunnen veralgemenen en de verdere groei afremmen, vreest het VBO. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans: "De jobs zijn er, de uitdaging wordt om ze in te vullen."

Meer en meer bedrijven zeggen ons dat ze ook geen algemene profielen meer vinden.

Pieter Timmermans, Verbond van Belgische Ondernemingen

Een andere uitdaging volgens het VBO is om de mobiliteitsknopen in Antwerpen en Brussel te ontwarren. Tenslotte zijn er eind dit jaar ook de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuw akkoord over loon- en arbeidsvoorwaarden (IPA) voor 2019 en 2020.

Het VBO hoopt dat de vakbonden geen buitensporige looneisen op tafel leggen. "We mogen niet ontsporen, anders zijn alle inspanningen die we gedaan hebben om competitiever te worden voor niets geweest. De nieuwe loonnormwet helpt ons, maar je moet ook nog tot een akkoord kunnen komen."

Meest gelezen