"Lokale besturen moeten inzetten op betaalbaar wonen en wijkgezondheidscentra"

Uit een peiling van Netwerk tegen Armoede bij 60 organisaties blijkt dat mensen in armoede het steeds moeilijker hebben om basisbehoeften zoals betaalbaar wonen en zorg te financieren. Netwerk tegen Armoede roept lokale besturen op om te focussen op sociale verhuurkantoren en wijkgezondheidscentra.

Allereerst het goede nieuws, na enkele jaren met stijgende hulpvragen is het voorbije jaar het aantal hulpvragen voor het eerst stabiel gebleven. "Maar opvallend is dat er nieuwe groepen van mensen zijn die bij ons komen aankloppen" vertelt Peter Heirman, communicatieverantwoordelijke bij Netwerk tegen Armoede. "We zien steeds meer vluchtelingen, maar ook alleenstaanden, zowel met als zonder kinderen. Ook steeds meer mensen met psychologische problemen geven aan dat ze nergens anders terechtkunnen."

We zien nieuwe groepen van armen. Vluchtelingen, alleenstaanden en mensen met psychologische problemen

Peter Heirman, communicatieverantwoordelijke bij Netwerk tegen Armoede

Grootste problemen waar mensen in armoede mee geconfronteerd worden, zijn betaalbaar wonen en medische kosten. En daar kunnen lokale besturen volgens Netwerk tegen Armoede nog een tandje bijsteken. "Sociale verhuurkantoren hebben directe impact op de woonsituatie van mensen in armoede. Ze geraken zo veel sneller aan een kwaliteitsvolle woningen. OCMW's moeten daar nog meer op inzetten, bijvoorbeeld om eigenaars een premie te geven als ze hun woning verhuren via dit platform."

Ook zou er volgens Netwerk tegen Armoede meer moeten worden ingezet op wijkgezondheidscentra. "De financiering is federale materie maar gemeentes kunnen extra ondersteuning bieden door bijvoorbeeld middelen ter beschikking te stellen."

Nathalie Debast, stafmedewerker armoede bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): "Lokale besturen leveren al heel wat inspanningen. Maar een oplossing ligt niet enkel op het lokale niveau. We moeten ook naar het Vlaamse en federale niveau kijken. Men neemt wel maatregelen maar het is allemaal te traag en te weinig."

"Men neemt wel maatregelen maar het is allemaal te traag en te weinig."

Nathalie Debast, stafmedewerker armoede bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Meest gelezen