BOST Anne Sophie / SUNSET

Bach en Gezelle niet langer verplicht in opleidingen academies

Vanaf volgend schooljaar kunnen academies hun opleidingsaanbod uitbreiden, onder meer met lessen cabaret, mondharmonica, urban dance of dj. Daarnaast zullen de academies vrij mogen bepalen welk repertoire hun leerlingen moeten kennen: Bach en Gezelle zijn niet langer verplicht. Dat meldt De Morgen en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. 

Mondharmonica, werelddans of cabaret en comedy kunnen tot dat nieuwe aanbod behoren. De opleidingen passen in het nieuwe decreet.  Tot nu had het deeltijds kunstonderwijs nog geen eigen decreet. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) brengt daar verandering in. In de vier domeinen beeldende en audiovisuele kunst, dans, woordkunst-drama en muziek kunnen nieuwe opleidingen aan de cursisten worden aangeboden. Opleidingen die aansluiten bij een plaatselijke traditie of nieuwe ontwikkelingen. 

Tegelijk kunnen de academies vrij bepalen welk repertoire hun leerlingen moeten kennen. Tot nu werd er door de Vlaamse regering opgelegd dat er bij het afstuderen in de piano-opleiding een fuga van Bach gespeeld moest worden of dat er in de opleiding woord een gedicht van Guido Gezelle voorgedragen moest worden. 

Voor het eerst in bijna 30 jaar zijn er nu ook einddoelen voor het deeltijds kunstonderwijs. “Met de goedkeuring van de einddoelen voor deeltijds kunstonderwijs zorgen we voor de definitieve verankering van het DKO binnen het onderwijs” zegt Crevits. De nieuwe einddoelen zijn sober geformuleerd. De academies zijn vrij om bijvoorbeeld de stukken van Bach en Guido Gezelle, die nog steeds een grote meerwaarde hebben, aan te leren, maar die worden dus niet langer verplicht. 

Meest gelezen