Laurie Dieffembacq

Francken niet akkoord met vrijlating Soedanees

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is het niet eens met de vrijlating van een Soedanese vluchteling door een Brusselse rechtbank. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stapt naar Cassatie om de vrijlating ongedaan te maken, Francken schaart zich achter het standpunt van de DVZ.

Een Soedanese man die het land wordt uitgezet en intussen in een gesloten opvangcentrum verblijft, moet vrijgelaten worden. Dat werd beslist door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep in Brussel. 

Volgens het Hof is er niet voldoende onderzocht of de uitgewezen Soedanees een concreet risico loopt om gefolter te worden in zijn thuisland. 

Guillaume Lys, de advocaat van de Soedanees, laat weten dat de rechtbank wijst op "een gebrek aan voorzichtigheid bij de Dienst Vreemdelingenzaken en staatssecretaris Francken bij het regelen van Soedanese dossiers."

De Dienst Vreemdelingenzaken ontkent die aantijging en stapt naar het Hof van Cassatie om alsnog gelijk te krijgen.  "De beslissing van de rechtbank komt niet overeen met beslissingen van andere rechters in gelijkaardige zaken", zo klinkt het daar.

Het kabinet van Francken is het daar volmondig mee eens. "We nemen akte van het arrest. We zullen verzet aantekenen tegen deze beslissing en een cassatieberoep instellen", zegt zijn woordvoerster. "We stellen vast dat de redenering die gevolgd wordt door het hof van beroep van Brussel, verschilt van redeneringen die voorheen in andere gelijkaardige zaken gevolgd werden. Dat is dan ook de reden die ons cassatieberoep motiveert."

Meest gelezen