Videospeler inladen...

VN-Veiligheidsraad lust Amerikaanse houding over Iran niet

De Verenigde Staten krijgen uit verschillende hoeken kritiek omdat ze een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad hebben bijeengeroepen over het protest in Iran. Machtsmisbruik, vindt Iran. Bemoeienis, klinkt het in Rusland. Onnodig, meent Frankrijk.

De Veiligheidsraad boog zich vandaag over het protest in Iran, dat nu al enkele weken aanhoudt. Daarbij zijn al zeker 20 mensen om het leven gekomen. De speciale vergadering kwam er op vraag van de VS. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, prees het protest als een "machtige uiting van moedige mensen". Ze voegde eraan toe dat Iran "gewaarschuwd is" en de wereld toekijkt.

Maar het bijeenroepen van de vergadering werd niet overal in dank afgenomen. Rusland vindt dat Iran zijn eigen problemen moet kunnen aanpakken. De Veiligheidsraad bij "interne zaken" betrekken, heeft het imago van de raad beschadigd, menen de Russen.

Ook in Frankrijk klinkt kritiek. De Franse ambassadeur bij de VN beschouwt het recente protest in Iran niet als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid, wat kan worden verstaan als impliciete kritiek dat het bijeenroepen van een spoedvergadering niet nodig was. "We moeten behoedzaam zijn voor elke poging om deze crisis uit te buiten om persoonlijke redenen, want dat kan net een volledig tegenovergestelde uitkomst hebben dan degene die we voor ogen hebben", zei François Delattre.

"Opnieuw een blunder van Trump"

De felste kritiek was uiteraard in Teheran te horen. "De VS heeft elk beetje moreel, politiek en wettelijk gezag verloren alsook zijn geloofwaardigheid", zei de Iraanse ambassadeur Gholamali Khosroo tijdens de vergadering. Volgens Khosroo heeft de VS zijn macht als permanent lid van de Veiligheidsraad misbruikt door een spoedvergadering bijeen te roepen "over een onderwerp dat buiten het mandaat van de raad valt".

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif kon echter tevreden vaststellen "dat een meerderheid binnen de raad benadrukt heeft dat het nucleaire akkoord met Iran volledig uitgevoerd moet worden en dat de raad zich terughoudend moet opstellen in het tussenbeide komen in interne zaken van een ander land". Waarop hij in een tweet besluit dat Trump en zijn regering "opnieuw een blunder hebben begaan inzake buitenlands beleid".

Meest gelezen