Weyts wil ons laten ritsen

Het ritsprincipe is in Vlaanderen al vier jaar verplicht, maar het raakt niet ingeburgerd. Nog steeds passen veel bestuurders het verkeerd toe en weten ze niet goed hoe het moet. Daarom lanceert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een informatiecampagne.

Uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Vias Institute uit 2016 blijkt dat maar 77 procent van de bestuurders weet hoe ritsen moet. En twee  jaar na de invoering van het principe in de wegcode wist bijna 1 op 4 bestuurders nog niet hoe het moest.

Ritsen doet files verminderen

Het is duidelijk dat we dankzij het ritsen files kunnen verminderen. Wanneer het verkeer in een wegversmalling komt - van twee rijvakken naar één - ontstaan er files. Om die te verminderen, is een beetje hoffelijkheid nodig om de bestuurder die voor ons wil ritsen te laten invoegen. En als dat niet goed wordt uitgevoerd, veroorzaakt dat heel wat irritaties.

Ben Weyts: "Niet-correct ritsen is een van de grote irritaties in het verkeer. Terwijl het een zeer hoffelijk principe is: alle rijstroken worden volledig tot op het einde benut en om de beurt krijgen de weggebruikers voorrang. Rechtvaardiger kan dat niet. Ritsen zorgt zo voor een vlotte doorstroming en veiliger verkeer."

Bestuurders beurtelings laten invoegen

Het ritsen is verplicht op plaatsen waar één rijstrook wegvalt. De bestuurder blijft op zijn rijstrook en voegt in in de aangrenzende rijstrook waar het verkeer zich voortzet.

De bestuurders die zich daar bevinden, moeten de anderen beurtelings laten invoegen. Het principe zorgt voor een vlotte doorloop van het verkeer en vermindert de files. Op deze website van Agentschap Wegen en Verkeer kunnen weggebruikers extra informatie over het ritsprincipe nalezen.

Meest gelezen