Video player inladen...

Open VLD: "Een week vrij na een week in de gevangenis, kan niet"

Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter heeft kritiek op het systeem van het verlengd penitentiair verlof. In dat nieuwe systeem krijgen sommige gevangenen een week vrij nadat ze een week in de gevangenis hebben gezeten. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voerde vorige zomer het week-om-week-systeem in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Maar volgens Van Cauter zijn er te veel risico's aan verbonden.

23 inbreuken op de 366 verlengde penitentiaire verloven die vorig jaar tussen begin juli en eind september werden afgeleverd. Dat is voor Open VLD de reden om het week-om-week-systeem, waarbij sommige gevangenen een week in de gevangenis zitten en daarna een week vrij krijgen, in vraag te stellen.

"Want er is nauwelijks controle of de gevangenen die van het syteem kunnen genieten hun voorwaarden wel respecteren", zegt Carina Van Cauter (Open VLD). "Men wacht eigenlijk gewoon tot de gedetineerden zelf tegen de lamp lopen, bijvoorbeeld bij een alcoholcontrole."

Alcoholconsumptie kan één van de voorwaarden zijn om een verlengd verlof weer in te trekken. Voorwaarden om een verlof te verkrijgen, zijn er ook. Zo moeten gevangenen bijvoorbeeld al drie keer een verlof van 36 uur goed hebben doorlopen. Wie veroordeeld is voor extremisme of zedenfeiten wordt bij voorbaat al uitgesloten.

Maar volgens Van Cauter volstaan die voorwaarden niet. "De risico's zijn te groot. Open VLD heeft inderdaad vorig jaar de maatregel mee goedgekeurd, maar in de veronderstelling dat het om een tijdelijke maatregel ging, een tijdelijke oplossing voor de overbevolking in de gevangenissen. De cijfers bewijzen dat het systeem nu moet worden herzien."  

"Meer kansen om aan re-intergratie te werken"

Minister van Justitie Koen Geens benadrukt dat er ook positieve kanten aan het verhaal zijn. "Veroordeelden die een verlengd penitentiair verlof genieten, krijgen door de regeling meer kansen om aan hun re-intergratie te werken. En een groot deel van hen doet dat ook."

Volgens de minister biedt de maatregel aan gevangenen ook de mogelijkheid om hun plaats in hun familie weer terug te vinden. "En er zijn bovendien ook gedetineerden die in hun verlof werken, bijvoorbeeld als interim of deeltijds."

"Op dit moment wordt het systeem trouwens geëvalueerd", voegt Geens er nog aan toe. "Daarna kan ik beslissen of en onder welke voorwaarden de maatregel kan worden voortgezet."

Meest gelezen