De Wever: "Als men het ontslag van Francken vraagt, trekt de N-VA zich terug uit de regering"

N-VA-voorzitter Bart De Wever dreigt met een regeringscrisis als de coalitiepartners in de federale regering blijven aansturen op het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De voorbije weken weerklinken zowel bij CD&V als bij Open VLD alsmaar luidere stemmen die Francken oproepen zich af te vragen of hij nog wel kan functioneren, maar voor De Wever is het nu welletjes: hij blijft pal achter Francken staan.

"Als men Theo Francken vraagt ontslag te nemen, dan zal de N-VA zich uit de regering terugtrekken", zegt De Wever aan "VTM Nieuws". "Wat dat betreft, ben ik heel duidelijk."

De spanning rond staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken is de voorbije twee weken opgelopen nadat er getuigenissen waren opgedoken van uitgezette Soedanezen dat ze na hun terugkeer in Soedan zouden zijn gefolterd. Bovendien had Francken aan premier Michel gezegd dat de uitzettingen naar Soedan waren opgeschort tot eind januari, terwijl enkele dagen later bleek dat er wel degelijk nog een vlucht gepland stond in januari.

Vooral dat de staatssecretaris de premier zou hebben voorgelogen, wordt hem politiek zwaar aangerekend. Vanuit CD&V en Open VLD weerklonken, de voorbije weken alsmaar meer en luidere stemmen die Francken opriepen in de spiegel te kijken en zich af te vragen of hij nog wel kan functioneren. Geen directe oproepen tot ontslag, maar wie tussen de regels kan lezen, begreep wel dat daarop werd aangestuurd.

"Ik ga Theo niet laten vallen"

"Ik sta achter Theo en ik ga Theo niet laten vallen, in geen enkel geval" snoert Bart De Wever alle critici van de meerderheid de mond. De boodschap is duidelijk: als CD&V en Open VLD Francken het vuur aan de schenen blijven leggen, kan dat verkeerd uitpakken. 

 Het resultaat is dan wellicht vervroegde verkiezingen, en die zouden voor de N-VA wel eens bijzonder voordelig kunnen zijn met migratie als breekpunt. Voor CD&V en Open VLD zouden die verkiezingen wel eens een Waterloo kunnen zijn, en dat in een jaar waarin het voor de lokaal nog altijd sterk verankerde christendemocraten best over lokale thema's gaat.

Eerder hadden de Franstalige oppositiepartijen PS en CDH al een motie van wantrouwen ingediend. Eind vorig jaar had de N-VA CD&V al uitgedaagd dat het dan maar voor die motie moest stemmen. Mochten de Vlaamse christendemocraten dat inderdaad doen, betekent dat de facto het einde van de regering-Michel. Afwachten dus of de soep zo heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend. 

Hoe dan ook moet de zaak nog ten gronde worden onderzocht: zijn de gerepatrieerde Soedanezen inderdaad gefolterd na hun terugkeer. Met zijn uitlatingen dat hij pal achter Theo Francken blijft staan, lijkt ook de uitslag van dat onderzoek niet langer relevant voor N-VA-voorzitter De Wever. Een regeringbron lijkt dat te ontkenen en zegt aan het persagentschap Belga dat het onderzoek niet bedoeld is om Francken vrij te pleiten of te veroordelen, maar om lessen te trekken voor het beleid in toekomst.

"Echte partijvoorzitters"

Francken zelf reageerde vrij snel op Twitter op de uitspraken van zijn voorzitter. "Echte partijvoorzitters zijn zeldzaam, wij hebben er al vele jaren een hele echte."

CD&V en Open VLD blijven voorlopig stil

CD&V wil voorlopig niet openlijk reageren. "Wij kijken naar de grond van de zaak en wachten het onderzoek af van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen", is te horen bij de Vlaamse christendemocraten. "Dat moet heel grondig gebeuren en we zullen dan wel bekijken hoe we daarmee omgaan." Over wat Francken te doen staat, moet Francken maar zelf beslissen, klinkt het bij CD&V.

Francken zelf maakt alleszins een statement op Twitter en toont zich niet onder de indruk. 

Bij Open VLD wordt verwezen naar de uitspraken van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten bij "VTM Nieuws". Ook zij wil eerst het resultaat van het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) afwachten.

Meest gelezen