Foto: Marnik Aerts

Politie bedwingt onrust in de gevangenis van Turnhout

Vanavond is er een korte opstand geweest in de gevangenis van Turnhout. Na de avondwandeling weigerden 72 gedetineerden terug naar hun cel te gaan. De lokale politie kwam ter plaatse, bijgestaan door enkele andere korpsen, en is erin geslaagd de toestand te ontmijnen. Vanavond laat zat iedereen weer in zijn cel.

"De onrust heeft een 3-tal uur geduurd", zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. "Er heerste ongenoegen over hervormingsplannen van de lokale directie, waardoor gedetineerden minder persoonlijk materiaal in hun cel zouden mogen bijhouden."

De politie heeft met de opstandige gedetineerden onderhandeld en is erin geslaagd de zaak te onmijnen. "Vanavond laat zat iedereen  weer in zijn cel", zegt Van De Vijver. "De gedetineerden waren niet agressief en er zijn geen vernielingen aangericht."

De directie gaat  de grieven van de gedetineerden nu nader bijkijken.   

Meest gelezen