AFP or licensors

Europese Commissie wil verhoging van EU-budget met 10 procent

De Europese Commissie vindt dat het budget van de Europese Unie vanaf 2021 10 procent hoger moet liggen dan nu. Volgens de Commissie is dat nodig om nieuwe uitdagingen aan te kunnen. De vraag is opmerkelijk, omdat het EU-budget door de brexit 12 à 13 miljard euro per jaar aan inkomsten zal verliezen.  Dat gat moet niet alleen gevuld worden, vindt de Commissie, er is ook extra geld nodig.

De Europese Unie beschikt over een eigen budget van ongeveer 150 miljard euro per jaar, of zowat 1 procent van het Europese BBP. Daarmee worden subsidies betaald voor landbouwers, voor de aanleg van infrastructuur in armere lidstaten, en dergelijke. Ook Erasmus-studiebeurzen worden betaald uit het EU-budget. Het huidige "meerjarig financieel kader" loopt van 2014 tot en met 2020.  Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (een "netto-betaler") dreigt de EU jaarlijks 12 à 13 miljard euro aan inkomsten te verliezen. Daarom wordt er nu al druk nagedacht over hoe groot het EU-budget na 2020 moet zijn, en waar het Europees geld best aan besteed zou moeten worden.  Op een conferentie hierover in Brussel zei Commissievoorzitter Juncker dat er met de huidige middelen geen ruimte is om nieuwe uitdagingen (versterking buitengrenzen, asiel- en migratiebeleid, Europese defensie) te betalen met het huidige budget. 

Video player inladen...

Gunther Oettinger, de Duitse EU-commissaris voor het budget, ging verder op die lijn.  Een budget van 1 procent van het Europese BBP is voldoende, zei Oettinger. Hij pleitte voor een budget van 1,1 procent, wat neer zou komen op een verhoging met 10 procent.

Video player inladen...

De Europese Commissie zal pas in mei met definitieve voorstellen komen, maar wil duidelijk al eens aftasten in hoeverre de 27 lidstaten bereid zijn om met extra geld over de brug te komen.  Oettinger en Juncker probeerden al te anticiperen op kritiek. Met besparingen alleen zullen we er niet komen, klonk het, er zullen ook nieuwe inkomsten nodig zijn. En die hoeven volgens Oettinger niet rechtstreeks uit de schatkist van de 27 lidstaten te komen.

Oettinger opperde het idee om een Europese taks op plastic in te voeren, die rechtstreeks naar het EU-budget zou vloeien: hierdoor zou er minder plastic worden gebruikt, en zouden de lidstaten minder geld moeten afdragen aan "Brussel". Ook de opbrengst van de verkoop van emissierechten zou volgens Oettinger dienen voor het EU-budget, en niet voor de nationale schatkisten. De Europese regeringsleiders zullen de kwestie een eerste keer bespreken op een informele top in februari.  Een definitief akkoord wordt ten vroegste in 2019 verwacht. Het Europees Parlement keurde in oktober 2017 al een resolutie goed waarin gepleit werd voor een nog hoger budget, van minstens 1,23 procent van het Europese BBP.

Meest gelezen