Onduidelijkheid over verloop en deadline Soedan-onderzoek

Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft nog geen precieze aanpak voor het onderzoek dat het moet voeren naar wat er gebeurt met Soedanese asielzoekers die terug naar hun land worden gestuurd.  Of het onderzoek eind januari klaar zal zijn, is ook niet zeker.

Nadat enkele gerepatrieerde Soedanese asielzoekers verteld hadden dat ze bij hun teugkeer gefolterd waren, ligt het asielbeleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) onder vuur. De regering beloofde daarom een onderzoek te voeren naar de risico's die teruggestuurde Soedanezen lopen. Tot dan blijven de repatriëringen richting Soedan al zeker opgeschort.

De opdracht voor het onderzoek werd toevertrouwd aan het Commissariaat-Generaal van de Vluchtelingen, maar dat heeft nog geen duidelijk zicht over hoe het de zaak zal aanpakken. "Het Commissariaat doet er alles aan om het onderzoek eind januari af te krijgen", maar "onderzoekt momenteel nog hoe het onderzoek concreet zal worden aangepakt", zegt woordvoerster Gabrielle Baes.

De regering heeft ons geen strikte timing opgelegd

Gabrielle Baes

Het onderzoek zou rond eind januari klaar moeten zijn, maar "eigenlijk heeft de regering ons geen strikte timing opgelegd",  zegt Baes.  Over het verloop van het onderzoek, en of het Commissariaat personeel ter plekke stuurt, wordt voorlopig niet gecommuniceerd. "De regering heeft ons opgedragen om het risico voor gerepatrieerde personen in Soedan te onderzoeken, en te kijken aan welke risico's ze daar worden blootgesteld. Wij zijn nu nog aan het onderzoeken hoe we het onderzoek gaan aanpakken."

Meest gelezen