Aantal potentiële orgaandonoren in België nog nooit zo hoog

271.591 Belgen hebben via een positieve wilsverklaring laten weten dat ze hun gezonde organen na hun overlijden ter beschikking stellen aan medemensen die er nood aan hebben.

Het aantal potentiële donoren lag in ons land nog nooit zo hoog als vandaag. Het waren er weer 26.824 meer dan het jaar voordien, in 2016. Tegenover 15 jaar geleden zijn er nu al tien keer meer mensen die zich laten registreren als orgaandonor. Het aantal mensen dat zich verzet tegen orgaandonatie is al die tijd ongeveer gelijk gebleven met 190.000 verklaringen.

Luc Colenbie, expert orgaandonatie bij de FOD Volksgezondheid, is opgetogen over de toename van wilsverklaringen : "Op één jaar tijd zijn er veel mensen bijgekomen", zegt hij. "Ik denk dat dat komt door de grote sensibilisering die de overheid op gang heeft gebracht."

Hij vindt zo'n positieve wilsverklaring erg belangrijk : "Het is altijd een moeilijk moment wanneer artsen bij de nabestaanden moeten informeren naar de wil van de overledene. Het kan dan zeer zwaar zijn voor de familie om een beslissing te nemen, als ze de wil van de overledene niet kent. Mensen die goed geïnformeerd zijn, zorgen er steeds vaker voor dat ze hun familie nooit met zo'n zware beslissing zullen opzadelen en doen een wilsverklaring tot orgaandonatie."

De overheid informeert ook zoveel mogelijk de jongeren in ons land. Al twee jaar trekt de Beldonor truck langs middelbare scholen om informatie te geven over wilsverklaringen over orgaandonatie. "Die jongeren komen thuis en bespreken dit ook met de familie", zegt Colenbie. "Daardoor raken steeds meer mensen overtuigd van het belang van orgaandonatie." Ook transplantatiecoördinatoren en patiëntenverenigingen zetten zich in om de bevolking correct in te lichten.  

Wet van 1986

De wet van 1986 over orgaantransplantatie wordt bij de mensen steeds beter bekend gemaakt.  Deze wet zegt dat in België in principe iedereen donor is, maar de arts is wettelijk verplicht om te informeren naar de wil van de overledene. Beslissen over orgaandonatie is vaak emotioneel zwaar voor de familie. Daardoor wordt nog in 12 procent van de gevallen beslist om geen organen af te staan.

Een wilsverklaring kan je ondertekenen bij de dienst bevolking van de gemeente waar je woont.  Die verklaring wordt dan opgenomen in het rijksregister. De verklaring is steeds herzienbaar. In de toekomst zou zo'n verklaring via je elektronische identiteitskaart online kunnen geregeld worden.

Meest gelezen