Videospeler inladen...

Eric Van Rompuy: Het parlement wordt eigenlijk genegeerd"

Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) is niet tevreden over de manier waarop het maatschappelijk debat dezer dagen wordt gevoerd. Hij vindt dat de discussie veel te veel eerst op allerlei media wordt gevoerd, voor ze ten gronde in het parlement aan bod komt. Dat leidt volgens hem niet alleen tot slechte, het getuigt ook van misprijzen voor het parlement en uiteindelijk is het ook een bedreiging voor de parlementaire democratie.

"De communicatie heeft zich aangepast. Trump is daarvan het grootste voorbeeld met Twitter", zegt Van Rompuy in "De afspraak" op Canvas. "Zelfs premier Michel heeft Facebook gebruikt om standpunten over Soedan in te nemen." Hij vindt het ergerlijk dat de hele Soedan-discussie al tussen 14 en 21 december is gevoerd, terwijl ze pas deze week aan bod komt in de Kamer. 

"Het parlement wordt eigenlijk genegeerd", aldus Van Rompuy. "De formaliteiten die voor een debat nodig zijn, worden niet meer gerespecteerd. Dat leidt tot slechte wetgeving en frustratie. Het maatschappelijk debat wordt elders gevoerd. Als het in het parlement komt, is het al uitgemolken." Zijn conclusie? "Dit is misprijzen voor het parlement."

Politicologe Sofie Marien van de KULeuven is het met hem eens, maar denkt dat de evolutie die hij schetst eigenlijk al lang aan de gang is. De oorzaak ligt volgens haar niet bij de sociale media en de online media, want al in de jaren 60 en 70 werd geklaagd dat er te veel macht bij de ministers en partijvoorzitters lag.

In het parlement moet je het debat ten gronde voeren. Als dat niet gebeurt, zit je met een probleem

Politicologe Sofie Marien (KULeuven) in "De afspraak"

Eergisteren heeft Van Rompuy een blog geschreven: "Geen respect voor het parlement". "Ik heb een alarmkreet willen slaken omdat ik vrees dat de democratie niet meer ernstig wordt genomen", zegt hij. "Wie verkiezen wij? De mensen die in het parlement zitten?", valt Marien hem bij. "Waar is de plaats waar alle perspectieven, alle belangen van de bevolking samenkomen? Dat is in het parlement. Daar moet je het debat ten gronde voeren. Als dat niet gebeurt, zit je met een probleem."

Hoe kan je dit aanpakken? Marien klinkt vrij pessimistisch omdat de trend al zo lang aansleept. "Men moet het parlement veel beter organiseren", vindt Van Rompuy. "Het systeem werkt nu zo, maar ik denk dat het parlement een vuist zou moeten maken en zeggen dat het zo niet wil werken."

Hij betreurt dat het vragenuurtje is verworden tot een soort praatbarak met te veel vragen en nietszeggende antwoorden. "Dat men één thema neemt en daarover 3 of 4 uur in de plenaire debatteert." Marien treedt hem bij dat het debat ten gronde inderdaad in het parlement thuishoort, maar zegt te vrezen dat voor veel partijen het parlement een ondergeschilte rol vervult.

Van Rompuy is ten slotte wel tevreden met "Villa Politica": “Wanneer zijn de media in het parlement? Met Villa Politica en gelukkig dat we Linda De Win hebben.”

Meest gelezen