Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Europese wetenschappers schrijven protestbrief tegen verbranding van bomen

Meer dan 600 wetenschappers hebben een protestbrief ondertekend tegen een plan van de Europese Commissie om de normen voor hernieuwbare energie te versoepelen.  De Unie wil dat het verbranden van voedingsgewassen en volledige bomen ook valt onder de noemer “hernieuwbare energie”. Volgende week moet het Europees Parlement zich hierover uitspreken.

Eén van Europa’s klimaatdoelen is dat tegen 2040 minstens 27 procent van de energie moet komen van hernieuwbare bronnen. Voor de Europese Commissie is dat niet alleen energie uit zon, water of wind, maar ook uit voedingsgewassen zoals maïs, koolzaad of palm of uit hout. Niet alleen houtafval, maar ook volledig gekapte bomen. Milieuorganisaties zoals WWF hebben het voorstel meteen afgeschoten. Ook in academische kringen is er protest. Meer dan 600 wetenschappers hebben een brief gestuurd naar de Europarlementsleden, die volgende week over het voorstel stemmen.

Bezwaren

Volgens de wetenschappers zet de directieve landen en energiebedrijven aan om bomen te kappen voor verbranding. "Het gebruik van hout als hernieuwbare bron zou enkel mogen als het om pulp of afval gaat.  Als pulp of resthout vergaat komt er CO2 vrij, net zoals wanneer je hout verbrandt”, zo luidt de redenering. Wat de Commissie wil is dat hout mag worden gekapt voor de stook. Daardoor komt er meer CO2 in de atmosfeer en warmt de aarde nog meer op.

Zelfs als je de gehakte bomen opnieuw zou laten groeien, is er een groot verlies aan CO2. Dat komt omdat het verbranden van hout veel minder efficiënt is dan b.v. gas en zelfs steenkool. Bij het kappen van bomen komt er ook CO2 vrij door takken en blaren die blijven liggen en verrotten. Bovendien zal de vraag naar hout alleen maar toenemen. "Het gevolg is nog meer houtkap en meer verlies van soortenrijkdom"  zegt een van de ondertekenaars, Aaike De Wever van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Het gevolg is nog meer houtkap en meer verlies van soortenrijkdom

Aaike De Wever, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Tegen 2050 zou de wereld bijna geen broeikasgassen mogen produceren en uitstoten. Maar met deze maatregel stelt Europa de aanpak van de klimaatverandering uit, terwijl er net dringend moet worden gehandeld. Bovendien geeft Europa een heel slecht voorbeeld aan landen met veel bossen zoals Indonesië en Brazilië: “Kap je bomen maar zolang je ze verbrandt voor energie”.

"De uitstoot van CO2 door het verbranden van hout kan worden vermeden als we echte hernieuwbare bronnen gebruiken zoals water of wind", zo besluit de brief,  “het lot van het klimaat en van de bossen staat op het spel”.

Meest gelezen