Onregelmatigheden Brusselse brandweer: officieren weigerden medewerking aan onderzoek Rekenhof

Enkele officieren van de Brusselse brandweer hebben elke vorm van medewerking geweigerd aan de doorlichting door het Rekenhof. Dat is gezegd tijdens een hoorzitting in het Brussels Parlement. De audit van het Rekenhof was vernietigend voor de brandweer. Zo stelden de auditeurs onregelmatigheden vast bij de aankoop van materiaal.

Het onderzoek van het Rekenhof ging over de periode 2012-2015. Daarbij stelde het Hof vast dat er grote onregelmatigheden zijn gebeurd bij de aankoop van materiaal zoals brandstof. Maar om effectief te spreken van fraude of persoonlijke verrijking heeft het Rekenhof geen bewijzen kunnen verzamelen.

Wel is het zo dat bij de audit twee officieren van de brandweer hebben geweigerd om mee te werken en zelfs hebben tegengewerkt. Zo gaven ze niet alle opgevraagde documenten of kwam er simpelweg geen verklaring. "Het is eerder uitzonderlijk dat we zo weinig medewerking krijgen binnen de instelling waar we een audit uitvoeren", zei eerste auditeur-revisor Philippe Marchal van het Rekenhof tijdens een hoorzitting in het Brussels Parlement.

Het Rekenhof heeft daar akte van genomen, maar heeft geen verdere bevoegdheid. "We hebben de vraag gesteld waarom het Rekenhof dan niet naar het parket is gestapt", zegt Groen-Parlementslid Annemie Maes. "Maar sinds zijn oprichting heeft het Rekenhof dat nog maar twee keer gedaan en ze hebben ingeschat dat ze in deze zaak te weinig elementen hadden."

"Lessen trekken"

Volgens Vlaams Belang blijven er nog heel wat vragen onopgelost. Fractievoorzitter Dominiek Lootens wil dat de bevoegde staatssecretaris
Cécile Jodogne (DéFi) alle overheidsopdrachten met onregelmatigheden overmaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie binnen de federale gerechtelijke politie voor diepgaander onderzoek en om de verantwoordelijken te straffen als er effectief sprake is van corruptie.

Annemie Maes van Groen wil dat er vooral "politieke lessen" worden getrokken. Ze stelt zich namelijk vragen bij de aanstelling van de - intussen geschorste - Thierry Mercken als directeur van de Brusselse brandweer, een man van PS-signatuur. "Hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen, noch bij de aanbestedingen, noch bij de weigering van de officieren om het Rekenhof te woord te staan."

Volgende week komt er een hoorzitting in het parlement waarbij de brandweer zelf zal worden gehoord. Eerder was al beloofd dat er hervormingen komen binnen de brandweer. Het Rekenhof zal daarom in de toekomst een vervolgaudit doen om te kijken of de problemen daarmee zullen zijn opgelost.

Meest gelezen