Video player inladen...

Fors meer Belgen brengen hun zwart geld binnen bij de fiscus: "Druk neemt toe"

842 Belgen hebben afgelopen jaar hun zwart geld aangegeven bij de fiscus, goed voor een totaalbedrag van 590 miljoen euro. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2016. Van het aangegeven geld gaat ruim een derde naar de staat.  

De stijging is opmerkelijk. In 2016 werd slechts 177 miljoen euro aangegeven. Ook opvallend is dat bijna de helft van de aanvragen (391) werd ingediend in december, vorige maand. Wellicht wilden de aanvragers de stijging van de boetetarieven in januari nog voor zijn.

"We mogen hier zeer tevreden mee zijn", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "Als je het omrekent aan het gemiddelde tarief (37,5 procent) geeft dat een opbrengst van 220 miljoen euro. Een deel zal pas in 2018 worden geïnd door de vele late aangiftes, maar we komen in ieder geval dicht in de buurt van de 200 miljoen die in de begroting stond
ingeschreven."

"Dit is allemaal geld dat opnieuw in het reguliere circuit van de economie kan terechtkomen, investeringen kan financieren en jobcreatie kan aanwakkeren", aldus de minister.

"Betere uitwisseling van gegevens"

Van Overtveldt ziet verschillende redenen waarom meer en meer mensen naar de fiscus stappen. "Ten eerste is er de manier waarop het gespreid is. De boetes stijgen in de tijd, iedereen heeft er belang bij om het zo snel mogelijk te doen. Daarnaast verloopt de internationale fiscale gegevensuitwisseling steeds beter, intenser en sneller. Dat zet de mensen met zwart geld onder druk. En ten slotte is dit de eerste regularisatie die verjaard kapitaal ook meeneemt, en niet alleen de opbrengst van dat verjaard kapitaal."

Bij "verjaard kapitaal" is de termijn waarop de fiscus het verschuldigde belastinggeld kan opeisen, verstreken. Meestal gebeurt dat na 7 jaar. Vroeger werd dat geld ongemoeid gelaten, maar in de nieuwe regeling zijn belastingzondaars verplicht om ook hiermee naar boven te komen.

In tegenstelling tot de tijdelijke fiscale regularisatierondes uit het verleden (aan lagere tarieven), blijft de fiscale regularisatie nu doorlopen. Voor volgend jaar rekent minister Van Overtveldt op een opbrengst van 150 miljoen euro.

Meest gelezen