Video player inladen...

Bachelorstudenten doen er steeds langer over om hun diploma te halen

Steeds meer bachelorstudenten doen langer dan drie jaar over hun studies. Tien jaar geleden studeerde één op de drie mannelijke bachelorstudenten af na drie jaar, nu is dat percentage gedaald tot 23 procent, ongeveer één op de vijf dus. Bij de vrouwen was er een daling van ongeveer tien procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ann Brusseel (Open VLD) opvroeg.

De daling gaat op voor zowel professionele als academische bacheloropleidingen en voor mannelijke en vrouwelijke studenten. Bij de mannelijke studenten van zowel professionele als academische opleidingen zien we een daling van om en bij de negen procent, bij hun vrouwelijke collega's is er een daling van iets minder dan tien procent. In het algemeen starten er wel méér studenten een opleiding. In absolute cijfers studeren er dus ook méér af.

Vlaams Parlementslid Ann Brusseel ziet een aantal oorzaken voor de dalende cijfers. "De regels aan de universiteiten zijn zeer flexibel geworden. Men mag meer tijd nemen en de slinger is een beetje doorgeslagen." Ze pleit voor bijkomende maatregelen om de studievoortgang te verbeteren. "Er dreigt momenteel immers heel veel talent verloren te gaan. Bovendien kost iedere student die vertraagt of zijn studies niet afmaakt de Vlaamse overheid een pak geld." 

Brusseel is voorstander voor een verplichte ijkingstoets waarvan het resultaat niet bindend is om de opleiding te starten. "Zo'n test informeert de student wel of hij of zij de capaciteit heeft voor de opleiding."

Vicieuze cirkel

Ook in het secundair onderwijs is er een belangrijk pijnpunt volgens Brusseel. "Daar geven heel wat leerkrachten les die niet het juiste diploma hebben, vooral voor vakken als fysica, chemie en wiskunde. Daar moeten we de kwaliteit verhogen."

Brusseel denkt aan bijscholingen voor leerkrachten, zodat ze op termijn wel het juiste diploma kunnen behalen. "We kunnen hen ook een incentive geven, zoals een volledig loon, zonder dat ze full-time les moeten geven."

"Als leerkrachten niet goed lesgeven, is de kans klein dat leerlingen in dat vakgebied zelf gaan verder studeren. Daardoor zullen er weer minder mensen afstuderen in die richtingen. Die vicieuze cirkel moeten we nu echt doorbreken."

Crevits: "Sterk inzetten op een bewustere studiekeuze en oriëntering"

Minister Crevits (CD&V) wijst er wel op dat de scholingsgraad in Vlaanderen tussen 2000 en 2016 is toegenomen. Het aantal jongvolwassenen met een diploma hoger onderwijs steeg van 36 naar 45 procent. Dat slechts zo'n één op de drie studenten het bachelordiploma binnen drie jaar haalt, is wel een laag cijfer, erkent de minister.

Het baart haar ook veel zorgen dat één op vier startende studenten nooit een diploma haalt. "Daarom dat we ondertussen sterk inzetten op een bewustere studiekeuze en oriëntering, met onder andere Columbus en de niet-bindende toelatingsproeven voor het hoger onderwijs", stelt Crevits.

Video player inladen...

Meest gelezen