Bourgeois wil inzetten op investeringen, een regeling voor de brexit en de ruimtelijke omslag van Vlaanderen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil in 2018 sterk inzetten op nieuwe investeringen om de groei te ondersteunen. Dat heeft hij gezegd in "Villa politica". Ook een regeling voor de brexit en de ruimtelijke omslag in Vlaanderen rekent hij tot de prioriteiten van de Vlaamse regering dit jaar.

De Vlaamse regering heeft nog een hele reeks projecten die ze dit jaar wil realiseren, maar Bourgeois noemt drie prioritaire domeinen. In de eerste plaats wil hij massaal investeren. "Nieuwe investeringen zijn zeer belangrijk, ook in onze nieuwe industrie, de vierde industriële revolutie." Naast die investeringen moet de Vlaamse regering de gevolgen van de brexit in de gaten houden. "We willen een zo goed mogelijke regeling voor de uittrede van Groot-Brittannië. Ik volg dat dagelijks op. De brexit zal ons geld kosten", zegt Bourgeois.

"Ook het vormgeven aan de ruimtelijke omslag in Vlaanderen is heel belangrijk", zegt Bourgeois. "We hebben een Beleidspact Ruimte Vlaanderen en een instrumentendecreet. We gaan ook nog een regeling treffen voor de kwetsbare bossen en voor de woonuitbreidingsgebieden. Heel die ruimtelijke omslag is een optie op de toekomst die uiterst belangrijk is."

Energiepact

Wat het energiepact betreft houdt Bourgeois zich op de vlakte. "Ik ben heel blij dat de federale regering opdracht gegeven heeft om een onderbouwde studie te maken en om de diverse scenario's te bekijken", zegt de minister-president.

"We kunnen maar een pact aangaan als we weten waartoe we ons engageren. Wat zal de  factuur zijn voor de overheid, de bedrijven en de gezinnen? Hoe zit het met de bevoorradingszekerheid? Wat zijn de gevolgen voor het klimaat?", zegt Bourgeois.  

"De toekomst is niet aan de kernenergie, de toekomst is aan de hernieuwbare energie, maar nu zijn er de plannen om de kernenergie te vervangen door gascentrales en dus moeten we eerst bekijken wat de gevolgen daarvan zijn", besluit hij.  

Meest gelezen