Videospeler inladen...

Cavaria naar Grondwettelijk Hof over nieuwe transgenderwet: "Discriminerend"

Holebi- en transgenderbeweging Cavaria trekt naar het Grondwettelijk Hof met de gloednieuwe transgenderwet. Twee aspecten in de nieuwe wet zijn volgens Cavaria discriminerend. "Het is makkelijker geworden om je geslacht op je identiteitskaart aan te passen, maar M of V blijven de enige opties én je kan maar één keer zo'n wijziging aanvragen", aldus Cavaria. 

Sinds vorige week is het makkelijker om het geslacht op je identiteitskaart te laten aanpassen. Dat kan voortaan zonder attesten van dokters of psychiaters, en ook medische ingrepen zijn niet langer een vereiste om je geslacht op officiële documenten te wijzigen.

Holebi- en transgenderbeweging Cavaria toonde zich in eerste instantie tevreden over de nieuwe regeling. Dat medische ingrepen niet langer een vereiste vormden voor een administratieve geslachtsverandering, vonden ze positief. Maar niet de volledige wettekst kan op evenveel bijval rekenen. Zo worden mensen met een zogenoemde "fluïde genderpersoonlijkheid", die zich niet per se als man óf vrouw definiëren, gediscrimineerd, vindt Cavaria.  

"We zijn blij dat de wetgever erkent dat iemands genderidentiteit een persoonlijk gegeven is. En akkoord: de nieuwe transgenderwet maakt het makkelijker om de M of V op je identiteitskaart aan te passen, maar de binaire visie op genderidentiteit blijft wat ze is", zegt woordvoerder Jeroen Borghs. "De nieuwe wetgeving lost niets op voor non-binaire personen. Wie zich noch man noch vrouw noemt, wordt uitgesloten. Die discriminatie klagen we aan. Er moet worden nagedacht over een systeem voor non-binaire personen, al dan niet met het symbool X."

Onherroepelijke verandering

Een tweede aspect van de nieuwe genderwet die Cavaria graag anders ziet, is het onherroepelijke karakter. "Je kan volgens de nieuwe wet maar één keer de administratieve procedure doorlopen, om de M in een V te veranderen of de V in een M. Voor personen van wie de genderidentiteit niet eenduidig is, lost dit weinig op. We vragen het Grondwettelijk Hof om die onomkeerbaarheid van procedure af te schaffen."

Het oordeel van het Grondwettelijk Hof kennen we pas tegen het einde van het jaar

Cavaria stapt samen met Genres Pluriels en Rainbowhouse Brussels naar het Grondwettelijk Hof. "Uiteindelijk maakt de federale overheid gebruik van de expliciete vermelding M/V/X in vacatures. Maar als je solliciteert, leg je in de prakrijk identiteitspapieren voor waar alleen een M of V mogelijk is. We willen dat de visie van de overheid in deze nieuwe transgenderwet volledig wordt geïmplementeerd", aldus Borghs.

Het Grondwettelijk Hof kan enkel oordelen of er sprake is van discriminatie of niet. "Of een eventuele X als volwaardige derde geslachtsoptie wordt toegevoegd, ligt in handen van de overheid, die concreet aan de slag gaat met de feedback van het Grondwettelijk Hof. Mogelijk kennen we hun oordeel pas tegen het einde van het jaar, en dat moet de regering concretiseren in een eventuele nieuwe wettekst. De onomkeerbaarheid van een geslachts­verandering valt in principe snel af te schaffen, andere wijzigingen kunnen jaren op zich laten wachten."

Meest gelezen