Limburgse akker- en weidevogels met uitsterven bedreigd

Akker- en weidevogels hebben het steeds moeilijker om te overleven in Limburg. Vooral de kievit, de grutto en de wulp zijn bedreigd.

De vogelwerkgroep van LIKONA, de Limburgse milieugroep, volgt al jaren de verspreiding van alle vogelsoorten in Limburg op. Dit jaar trekt zij aan de alarmbel, want het gaat helemaal niet goed met de akker- en weidevogels in Limburg. Het aantal grutto's en wulpen (foto) is de laatste 20 jaar met 60 tot 70% afgenomen. Ook de kievitpopulatie is gehalveerd.

De grote boosdoener voor de vogels is de intensieve landbouw zegt Jan Gabriëls van LIKONA. Hij ziet de toekomst somber in: "Door het feit dat er te vroeg of te veel gemaaid wordt, hebben de vogels geen schijn van kans om te overleven. Binnen 5 tot 10 jaar zullen er geen grutto's en wulpen meer in onze contreien rondvliegen."

Er is gelukkig ook goed nieuws. De grauwe klauwier doet het uitstekend en wordt weer meer gezien in Limburg. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwkomers in het Limburgse landschap. Zo heeft de lepelaar hier dit jaar voor het eerst gebroed, in het natuurgebied Lozerheide in Bocholt.

(Foto: Raymond De Smet)

Meest gelezen