Pollenseizoen is al begonnen, vooral boompollen zijn in opmars

De griepepidemie moet nog goed en wel beginnen en wat blijkt: het pollenseizoen staat al voor de deur. "Er zijn dit jaar inderdaad al enkele pollen per kubieke meter vastgesteld", zegt Didier Ebo, allergoloog aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). "Maar we zitten nog onder de waarden waarbij de meeste patiënten klachten hebben."

"Het is niet echt vroeger dan normaal", zegt Didier Ebo, allergoloog aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Het seizoen begint altijd met de boompollen, vooral de hazelaar en de els. Dat zijn de eerste pollenkorrels die men effectief meet, en dat is meestal eind januari. "Het is wel zo dat patiënten met een pollenallergie sneller last kunnen hebben van de pollen, dan dat de griep zal toeslaan", zegt Ebo

"Als je naar de hazelaar en naar de els kijkt, dan zie je dat de katjes er al zijn. En er zijn inderdaad al heel beperkte aantallen pollenkorrels per kubieke meter geteld. We zitten ongeveer aan een 10 à 15 pollenkorrels per kubieke meter, dat is onder de waarden waarbij de meeste patiënten klachten hebben. De meeste patiënten hebben klachten als het aantal pollenkorrels 70 à 80 per kubieke meter is", aldus allergoloog Ebo.

Boompollen in opmars

Er zijn verschillende soorten pollen die een allergie kunnen veroorzaken. Zo hebben we de boompollen, graspollen en onkruidpollen. Het zijn vooral de boompollen, en in mindere mate de onkruidpollen die in opmars zijn.

We kunnen stellen dat een kwart van de bevolking een allergie heeft, waarvan de helft een boompollenallergie. Jammer genoeg zal ongeveer de helft van die patiënten vroeg of laat slecht reageren op bepaalde voedingsmiddelen, met name groenten en fruit. "Je kan daar heel weinig of niks aan doen", volgens Ebo. 

"Vroeger dacht men door de immunotherapie te gebruiken, de allergie, de klachten te kunnen onderdrukken, maar het effect op die geassocieerde kruisallergie (groenten en fruit) is zeer beperkt. Die behandeling is dus ontoereikend. Maar er is goed nieuws. Door de groenten en het fruit te stoven of te verhitten, lost het de problematiek meestal op. De eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de allergische klachten kunnen niet tegen verhitting", besluit Ebo. 

Meest gelezen