Videospeler inladen...

Regering sluit de rangen over het Soedan-beleid

De meerderheidspartijen sluiten de rangen over de Soedan-kwestie. In de Kamer keurden ze een motie goed die vraagt om tot de orde van de dag over te gaan. Daarmee is meteen de motie van wantrouwen die een aantal oppositiepartijen hadden ingediend tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) afgewezen. Premier Michel wil op Europees vlak afspraken maken over het terugsturen van afgewezen asielzoekers.  

Michel moest in de Kamer antwoord geven op het feit dat ons land  Soedanese asielzoekers terug naar hun land heeft gestuurd, alhoewel ze daar mogelijk het risico lopen om gefolterd te worden. Volgens de oppositie treedt  de regering daarmee het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens met de voeten.

De premier antwoordde dat in de ons omringende landen ook Soedanezen worden teruggestuurd. "Ik vraag mij af op welke manier die landen het artikel 3 toepassen, met welke criteria, met welke voorwaarden", zei Michel. "Op Europees niveau proberen we de laatste maanden een hervorming van het asielbeleid te bereiken. In dit kader lijkt het mij een blijk van gezond verstand om naar een harmonisering te gaan van de toepassing van het Europees recht, zeker wat betreft de toepassing van artikel 3", aldus Michel. "Ik ga initiatieven nemen op Europees niveau om daar een debat te forceren, dat lijkt mij bijzonder belangrijk voor de toekomst."

Onderzoek over toestand Soedan

Wat het onderzoek betreft van het Commissariaat van de Vluchtelingen over de risico's die teruggestuurde asielzoekers lopen in Soedan, hield Michel zich op de vlakte. Eerder deze week liet het Commissariaat weten dat het nog bekijkt hoe dat onderzoek gevoerd moet worden en dat het helemaal niet zeker is dat het eind januari klaar zal zijn.

"Nadat [de verdenkingen] over mogelijke folteringen ons ter oren kwamen, hebben we onmiddellijk een onderzoek gevraagd aan het Commissariaat van de Vluchtelingen", zegt Michel. "Het Commissariaat is een onafhankelijke instantie en we willen ons dus niet moeien met de manier waarop het onderzoek gebeurt omdat we anders het verwijt van inmenging zouden krijgen. We hebben geen termijn op dit onderzoek geplakt, maar we hopen zo snel mogelijk een antwoord te krijgen. We hopen tegen het einde van de maand klaarheid te krijgen over hoe het Europees en internationaal recht is toegepast", aldus Michel.

Meest gelezen