Vanaf eind januari opnieuw stakingen in Belgische gevangenissen

Vanaf 29 januari zullen de christelijke en socialistische vakbonden acties voeren tegen het chronisch personeelstekort in de gevangenissen. Eerst zullen de vakbonden vragen om twee uur later aan de shift te beginnen. Op 2 februari volgt een eerste 24 urenstaking in alle gevangenissen van het land. 

Vanaf 29 januari zullen de socialistische en christelijke vakbonden vragen aan de personeelsleden om 2 uur later te beginnen werken. Op 2 februari komt er een eerste 24 urenstaking, gevolgd door nieuwe waarschuwingen waarbij twee uur later aan de dienst wordt begonnen. Op 9 februari volgt een nieuwe 24 urenstaking, op 12 februari komt er een evaluatie. Als die niets oplevert, gaan de vakbonden vanaf 19 februari verder met gecoördineerde acties.

"De maat is vol"

"Nu is de maat vol", klinkt het bij Robby De Kaey van het ACOD Justitie, de socialistische vakbond. "Anderhalf jaar na het protocol is er nog niets verbeterd én is er geen vooruitzicht dat er binnenkort meer personeel zal bijkomen. Men is zelfs nog niet gestart met personeelsleden te vragen wanneer ze kunnen starten, dit is er grof over. "

"We hopen dat we binnenkort duidelijke timings krijgen van de minister van Justitie én garanties dat wat op papier staat ook gerealiseerd wordt. Want wat er nu op papier staat, zien we niet terug in de praktijk. Dit is liegen en bedriegen", aldus De Kaey.

Meest gelezen