James Arthur Photography

Vlaanderen kan voortaan buitenlandse investeerders weren als staatsveiligheid in gevaar is

De Vlaamse regering kan binnenkort buitenlandse investeerders weren uit intercommunales en overheidsinstellingen als de staatsveiligheid in gevaar komt. Dat staat in het nieuwe bestuursdecreet dat vlak voor de kerstvakantie werd goedgekeurd, zo schrijft De Standaard. Aanleiding voor de maatregel is de heisa rond het Chinese staatsbedrijf State Grid dat zich wilde inkopen in distributienetbeheerder Eandis.

Eind 2016 was er heel wat commotie over een mogelijke instap van het Chinese staatsbedrijf State Grid in distributienetbeheerder Eandis. De Vlaamse regering kon daar niets tegen beginnen, ook al waarschuwde de Staatsveiligheid in een nota voor gevaar op spionage. Uiteindelijk kelderde het Antwerpse stadsbestuur de deal met State Grid, maar Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil vermijden dat het scenario zich herhaalt.

Bourgeois benadrukt dat het niet om protectionisme gaat, maar om een "beschermingsmaatregel". "We geloven in faire en vrije handel. Dit is de levensader voor onze open Vlaamse economie. Maar de State Grid-saga maakte wel duidelijk dat er nood was aan rechtszekerheid, aan een kader om op te kunnen treden."

"Noodrem"

De maatregel geldt voor alle duidelijkheid niet voor de privésector. De regering zal enkel kunnen ingrijpen bij instanties die op een of andere manier onder controle van de Vlaamse overheid staan. Bijvoorbeeld intercommunales (zoals Eandis) en alle organisaties die voor meer dan de helft door de Vlaamse en/of lokale overheid gefinancierd worden. 

De bedoeling is de "noodrem" alleen te gebruiken in uitzonderlijke gevallen: als er gevaar dreigt voor de staatsveiligheid, de strategische belangen van het land of de persoonsgegevens van burgers. Of dat zo is, moet de Staatsveiligheid beoordelen. De finale beslissing ligt bij de Vlaamse regering.

Volgens Bourgeois is de maatregel niet specifiek gericht tegen China, al zijn de Chinese bedrijven wel erg actief als ondernemers en investeerders. "Het gaat over alle mogelijke aankopen en participaties. In 2016 is zeer ad hoc gereageerd. In deze sterk geglobaliseerde wereld moet je kunnen waken over je strategische belangen. We hadden daar geen rechtskader voor, nu hebben we dat wel."

In deze sterk geglobaliseerde wereld moet je kunnen waken over je strategische belangen.

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

Meest gelezen