Goedele Devroy: "De regering zal niet vallen over het energiepact"

Federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) mag van de regering dan toch niet onderzoeken wat de bouw van een nieuwe centrale zou kosten. Marghem wou dat laten doen in het kader van het energiepact. Maar hoe zit het met dat pact en de sluiting van de kerncentrales? En is het zeker dat er geen nieuwe kerncentrale komt in ons land. We vroegen het aan politiek journalist Goedele Devroy.

Komt er een nieuwe kerncentrale in ons land?

Video player inladen...

"Er komt in ons land zeker geen nieuwe kerncentrale", zegt Goedele Devroy. "De regering wil zelfs niet laten onderzoeken hoeveel dat zou kunnen kosten."

Gisteren bleek nog dat federaal minister van Energie Marghem (MR) die kostprijs wel wilde kennen. "Niet omdat zij graag een nieuwe kerncentrale wil, maar omdat ze wou bewijzen dat zoiets onbetaalbaar en onrealistisch is", legt Devroy uit.

Maar dat zal nu toch niet berekend worden. "N-VA vond het logisch dat zo'n scenario zou onderzocht worden, maar andere partijen vonden dat tijdverlies en  hebben neen gezegd."

Wat houdt het energiepact in?

Video player inladen...

"Het energiepact is een overeenkomst tussen de 4 ministers van Energie in ons land over de toekomst van de energie in België tot 2050. Uitgangspunt van dat pact is de sluiting van alle kernreactoren in 2025, zoals dat allang vastligt in een wet en zoals ook in het regeerakkoord staat", legt Goedele Devroy uit.

"Maar het probleem is dat de N-VA het niet eens is met dat energiepact", gaat Devroy verder. "Zij willen niet dat alle kernreactoren in 2025 dichtgaan, ze willen de twee jongste reactoren openhouden anders zal ons land volgens hen niet genoeg elektriciteit produceren. De regering zit hier dus met een probleem."

Wanneer krijgen we uitsluitsel?

Video player inladen...

De regering heeft een nieuwe studie besteld die moet becijferen wat precies de gevolgen zullen zijn van de verschillende scenario's (het sluiten van alle kerncentrales of het openhouden van twee reactoren na 2025). Wat zullen de gevolgen zijn voor de prijs van de elektriciteit, de CO2-uitstoot en de bevoorradingszekerheid? Die studie moet er eind deze maand zijn en dan zou de regering in februari kunnen beslissen.

Volgens Goedele Devroy zal de regering evenwel niet struikelen over het energiepact en de kernuitstap. "Een compromis lijkt mogelijk want ook in het scenario van de N-VA heb je gascentrales nodig om de verloren capaciteit op te vangen, zeker 5 terwijl je er 9 nodig hebt als je alle kerncentrales sluit. Dus de regering zal in elk geval nu al moeten beslissen om een subsidiemechanisme voor nieuwe gascentrales op te zetten."

De beslissing of er 5 dan wel 9 gascentrales zullen worden gebouwd, of iets daar tussenin, zal wellicht worden uitgesteld. "Omdat de N-VA zich op dit moment niet wil vastpinnen op de sluiting van die kerncentrales. De partij wil monitoren hoe het van jaar tot jaar zal staan met de alternatieve energiebronnen en pas op het moment dat zij vinden dat het zeker is dat er geen problemen van komen, zal ook de N-VA kunnen instemmen met een sluiting van alle kerncentrales. Maar het is zeer onzeker dat dat nog deze legislatuur zal gebeuren."

Meest gelezen