AP2009

Hernieuwbare energie wordt steeds goedkoper

Volgens het nieuwe jaarrapport van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie komt de prijs van energie uit wind, water en zon steeds dichter bij die van energie van fossiele brandstoffen. Over een paar jaar verwacht het Agentschap dat fossiele brandstoffen niet langer concurrentieel zijn.

Het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) is een intergouvernementele organisatie die hernieuwbare energie promoot. De organisatie vertegenwoordigt 153 landen, plus Europa. Volgens het jaarrapport zat de prijs voor energie uit hernieuwbare bronnen vorig jaar dicht bij die van energie uit fossiele brandstoffen, tussen 4 en 14 eurocent per kilowattuur (kWh), de prijsvork in de 20 grootste economieën.

Competitief

De prijs van energie uit windmolens op het land is sinds 2010 met een kwart gedaald naar 5 eurocent per kWh, die van zonne-energie is in die periode met 73 procent gezakt tot gemiddeld 8 eurocent per kWh. IRENA maakt zich sterk dat zonnepanelen en windmolens (op het land) binnen de twee jaar energie leveren voor 3 eurocent en minder per kWh. Ook de windmolens op zee worden goedkoper. Volgens de aanbestedingen voor de volgende jaren verwacht de sector een prijs tussen 5 en 8 eurocent per kWh vanaf 2020.

De reden van die prijsdaling is de scherpe concurrentie tussen de verschillende energiebedrijven. Tegelijk wakkert die een voortdurende technologische innovatie aan. Ten slotte hebben bedrijven met de jaren heel wat kennis en expertise opgedaan voor de bouw van grote projecten. Dat bleek ook uit de nieuwe centrales van 2017 op biomassa (afval), water, of ondergrondse warmte (geothermie). Zij leveren energie aan een prijs die schommelt rond 6 eurocent per kWh. “We zitten dus niet alleen met een winst voor het milieu, maar ook voor de portemonnee”, zegt directeur
Adnan Amin hierover, "we verwachten dus meer groei, een gezondere omgeving en minder broeikasgassen voor 2018 en de volgende jaren".

Meest gelezen