Stijging zeespiegel: "Voorlopig moeten we ons geen zorgen maken over Dendermonde"

In Nederland was de zeespiegel in 2017 hoger dan ooit gemeten: het zeeniveau lag er vorig jaar gemiddeld 11 centimeter boven het normale peil, dat is 2 cm hoger dan in het vorige recordjaar 2007. Bij ons blijkt de zeespiegel tegenover 2007 met één cm gestegen te zijn, en elk jaar stijgt hij voort met 2 millimeter. Voorlopig hoeven we ons daarover geen zorgen te maken volgens het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 

Volgens Virginie Debuck, de directeur Vlaamse hydrografie van het agentschap is de stijging in Nederland niet uitzonderlijk. Dat zei ze in "De wereld vandaag" op Radio 1. Ook het feit dat er in Nederland een stijging van 2 cm gemeten wordt en bij ons slechts een van 1 cm, is volgens haar niet ongewoon. Er kan een verschil op de metingen zitten, er zitten overal wel onnauwkeurigheden op de metingen, dus dat is niet abnormaal. 

Naast die gemeten stijging van  1 cm, ziet het agentschap een lineaire stijging over de jaren heen van 2 mm per jaar, zo zei Debuck. Dat fluctueert wel door de jaren heen, het ene jaar is de stijging wat lager, het andere jaar wat hoger, maar door de jaren heen is er wel degelijk een lineaire stijging. 

Als we de metingen bekijken door de jaren heen, zien we geen versnelde verhoging op dit moment, volgens Debuck. Het is wel zo dat het smelten van de poolkappen een versnelling zou kunnen teweegbrengen, en dat is dan ook iets dat de afdeling Vlaamse hydrografie in het oog houdt, zodat de dienst zijn berekeningen en voorspellingen kan aanpassen als dat nodig zou blijken. 

Stijgingen van het zeeniveau zijn uiteindelijk het gevolg van bijkomend water, van het smelten van de poolkappen, en de opwarming van het klimaat is een gegeven dat het agentschap ziet, en waar  het rekening mee houdt door de jaren heen, zei Debuck. Tegen 2050 wordt er zo een stijging van het zeeniveau met 30 cm verwacht. 

Maar voorlopig moeten we ons geen zorgen maken dat bijvoorbeeld Dendermonde zou gaan overstromen, zo zei Debuck nog. 

Meest gelezen