Doornroosje (The Sleeping Beauty, van John Collier).

Wat zeggen mensen in hun slaap? Vooral "nee" en scheldwoorden

Een team van Franse onderzoekers heeft onderzoek gedaan naar wat mensen zeggen in hun slaap. Ze ontdekten dat veel van het gepraat erg negatief is, en dat mensen in hun slaap bijzonder veel schelden en vloeken. Mogelijk houdt dat verband met de theorie dat dromen een manier is om dreigingen te verwerken.  

De meeste mensen praten wel eens in hun slaap, maar veel onderzoek naar wat ze dan wel zeggen, is er nog niet verricht, zo ontdekten de onderzoekers van verschillende Franse instituten. Om het "slaappraten" te bestuderen, deden ze een beroep op 232 vrijwilligers die bereid waren twee nachten te slapen in het labo van de  onderzoekers, terwijl ze gefilmd werden. 

Omdat de meeste mensen niet erg vaak in hun slaap praten, hadden de onderzoekers bijna uitsluitend mensen gekozen met bepaalde parasomnieën, slaapstoornissen, waarvan geweten is dat die maken dat mensen vaker praten in hun slaap.  

Zo konden ze in totaal 883 episodes filmen waarin mensen praatten, of minstens geluiden produceerden. In 59 procent van de gevallen bleken de geluiden die de slapers voortbrachten immers niet-verbaal, maar waren het kreten, gemompel, gefluister of gelach. Daarnaast konden de onderzoekers ook 3.349 verstaanbare woorden optekenen. 

The Mud Maid, een beeld  van Susan Hills in The Lost Gradens of Heligan in het VK.

Nee, nee, en nog eens nee.

Opvallend was dat het meest uitgesproken woord tijdens de slaap "neen" was, dat werd vier keer meer gebruikt dan wanneer mensen wakker zijn. 21,4 procent van de zinnen waren ontkenningen, en 26 procent van de episodes waren vragen. Sommige mensen voerden blijkbaar ook een gespannen conversatie met een onhoorbaar iemand, waarbij er dan telkens een pauze ingelast werd als hun onhoorbare gesprekspartner aan het woord was.  

Veel van wat mensen in hun slaap zeiden, was agressief en negatief. Niet minder dan 9,7 procent van de zinnen bevatten gevloek en scheldwoorden, en het "f-word" werd wel 800 keer meer gebruikt dan in wakkere toestand. Scheldwoorden kwamen meer voor tijdens de remslaap, en ze waren vooral gericht op het beledigen en veroordelen van iemand, vloeken kwamen dan weer meer voor tijdens de niet-remslaap. Mannen praatten vaker in hun slaap, en gebruikten meer scheldwoorden dan vrouwen. 

In 12,9 procent van de episodes gebruikten de slapers ondergeschikte zinnen, en het viel de onderzoekers op dat de meeste vrijwilligers in hun slaap grammaticaal correcte taal gebruikten. Dat lijkt erop te wijzen dat hun zenuwsysteem op een gelijkaardig hoog niveau functioneert als wanneer ze wakker zijn. 

Het is niet geweten waarom mensen in hun slaap praten, en evenmin waarom ze de dingen zeggen die ze zeggen, maar de onderzoekers merken op dat een aantal theorieën stellen dat dromen een manier is om bedreigingen te verwerken. Dat zou kunnen verklaren waarom zo veel van de woorden die gebruikt worden tijdens de slaap, negatief zijn, zo zeggen ze. 

De studie van Isabelle Arnulf et al., "What does the Sleeping Brain Say? Syntax and Semantics of Sleep Talking in Healthy Subjects and in Parasomnia Patients" is gepubliceerd in het tijdschrift "Sleep". 

Meest gelezen