Avalon.red. All rights reserved.

Elektriciteitsverbruik bleef ook vorig jaar status-quo

Ondanks een heroplevende economie en een stijgend gebruik van allerlei apparaten die stroom verbruiken, daalt ons elektriciteitsverbruik al jaren. Ook vorig jaar hield die trend aan. De eerste cijfers tonen een hele lichte daling. De verklaring is wellicht dat we efficiënter met energie omgaan.

Voor de liefhebbers: de eerste, nog niet-gevalideerde cijfers van netbeheerder Elia leren ons dat we vorig jaar (afgerond) 86,3 miljoen megawattuur verbruikten, tegenover 86,4 miljoen megawattuur het jaar ervoor. Een lichte daling of, in de ogen van experts, eerder een status-quo.

Na de crisis

Tot in 2008 steeg ons stroomverbruik maar sinds de economische crisis gaat de trend in de andere richting. Ook nu nog altijd, nu de economie weer opleeft. Alleen de industriële grootverbruikers die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten, verbruikten vorig jaar meer stroom. Dat weerspiegelt het gunstige economische klimaat.

Maar die stijging wordt gecompenseerd door een daling van het verbruik
bij andere consumenten. Dat zijn dan: gezinnen, KMO's, niet-industriële bedrijven of kleine industriële bedrijven. Experts zien als belangrijkste verklaring: meer energie-efficiëntie. Denk aan isolatie of ledlampen bijvoorbeeld.

Kerncentrales en gascentrales

De belangrijkste bron van elektriciteit was ook vorig jaar nucleair. Ongeveer de helft van onze stroom kwam van kerncentrales, op de tweede plaats kwamen elektriciteitscentrales op gas. Zowat veertien procent van onze elektriciteit haalden we uit hernieuwbare bronnen: wind, zon en biomassa bijvoorbeeld.

Ongeveer 16% van onze stroom hebben we vorig jaar ingevoerd. Ook dat is ongeveer even veel als het jaar daarvoor. Twee derden van ons stroomverbruik is voor rekening van de industrie.

Meest gelezen