Belga

Hulporganisaties spreken Jambon tegen: "Geen grote toename Soedanezen in Brussel"

Vrijwilligers en hulporganisaties die actief zijn in Brussel, spreken tegen dat er de laatste weken veel Soedanese migranten zijn bijgekomen in ons land. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had dat beweerd in De Afspraak, en spreekt van een aanzuigeffect sinds de repatriëringen naar Soedan stilliggen. 

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft de politieke rel over de Soedanezen nauwelijks invloed op de toestroom in ons land. "Wat minister Jambon zegt is zeer overdreven," zegt directeur Charlotte Vandycke. "Het is onmogelijk om een link te leggen tussen het schrappen van de repatriëringen en het aantal mensen in het Maximiliaanpark en het Noordstation."

Er is volgens Vluchtelingenwerk wel een lichte toename van migranten de laatste tijd, maar die cijfers schommeleren voortdurend: "Wij zien wel enkele tientallen mensen meer deze dagen, maar die stroom fluctueert de voorbije weken en maanden voortdurend. Het zijn trouwens ook niet allemaal Soedanezen, wij zien ook mensen uit Eritrea, Ethopië... MinisterJambon zoekt argumenten om dat fameuze aanzuigeffect te onderbouwen, maar zijn bewering klopt niet."

Wat Jambon zegt, is zeer overdreven. Het is onmogelijk om die link te leggen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Kleine groep die voortdurend migreert

Ook de vzw Humain ontkent dat er de laatste weken plots veel meer Soedanezen naar ons land komen. "Dat is complete onzin. Er worden de laatste weken inderdaad wat meer maaltijden uitgedeeld aan het Noordstation, maar heel vaak komt dat doordat mensen twee keer gaan aanschuiven. Er is zeker geen exponentiële toename van Soedanezen."

Dat mensensmokkelaars Brussel zouden aanprijzen omdat de repatriëringen stilliggen, klopt gedeeltelijk, zeggen de organsiaties. Maar van een groot aanzuigeffect is geen sprake.  "Die mensen migreren tussen Brussel, Parijs, Amsterdam... en gaan uiteraard wel af op instructies van smokkelaars. Dan wordt Brussel een beetje aantrekkelijker, maar die exponentiële stijging is gewoon onzin. De meesten weten amper waar België ligt, laat staan wat er hier aan de gang is over het repatriëringbeleid."

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen moet ons land de situatie van de Soedanezen anders aanpakken: "Die mensen moeten in eerste instantie degelijk onderdak en degelijke informatie krijgen, in plaats van ze te arresteren en uit te wijzen naar een land waar de mensenrechten worden geschonden. Het gaat hier niet om een grote groep, al bij al is dat een kleine groep, België is perfect in staat om die op te vangen."

Meest gelezen