Michel: "Niemand is onaanraakbaar, zelfs Theo Francken niet"

Het lijkt erop dat de Soedan-kous nog niet helemaal af is voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Premier Charles Michel (MR) wacht de conclusies af van het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen. Al lijkt hij toch wel wat ambigu over het hoe en waarom van dat onderzoek.  

Moet Theo Francken ontslag nemen als het onderzoek uitwijst dat Soedanezen na hun terugkeer zijn gefolterd? "Er is één absolute waarheid", zegt premier Michel in La Libre Belgique. "Niemand is onaanraakbaar, en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen tegenover het parlement en de meerderheid".  Wat de premier hier juist bedoelt, is niet helemaal duidelijk, maar "zijn verantwoordelijkheid nemen" kan worden geïnterpreteerd als "ontslag nemen".

Michel laat er geen twijfel over bestaan: dat geldt ook voor Theo Francken. "Natuurlijk. Daarover kan geen enkele twijfel bestaan." Meteen zwakt de premier enigszins af. "Ik heb helemaal niet de bedoeling om een hypothetisch debat te houden over de mogelijke resultaten van het onderzoek. Bovendien gaat dat onderzoek niet over de vraag of iemand ontslag moet nemen, maar moet het duidelijkheid brengen over de feiten."

De premier haalt uit naar de oppositie. "Als de oppositie ervan uitgaat dat we geen mensen kunnen terugsturen die hier illegaal zijn, wordt automatisch een debat over regularisatie geopend. Dat is gebleken tijdens het debat vorige donderdag. Behalve beledigingen heb ik daar niets gehoord." Volgens Michel heeft de oppositie zich verlaagd tot een "olympisch debat van laag politiek allooi". "Ik heb te maken gekregen met persoonlijke aanvallen waarbij mijn geweten in twijfel is getrokken".

Meest gelezen