Jonas Hamers / ImageGlobe

Stop met autobestuurders de schuld te geven voor de files!

Bij de start van het autosalon zijn de fabrikanten van die auto's het beu dat hun auto's altijd de schuld krijgen voor het fileleed in ons land. Volgens hen mogen we niet alleen de chauffeurs de schuld geven, maar moet gekeken worden naar het samenwerken van alle mogelijke middelen om je te verplaatsen.

opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Met de start van het Autosalon, laait het debat over de rol van de auto voor onze mobiliteit weer op. De wagen wordt door velen beschouwd als de oorzaak van de  stilstand op onze wegen. De oplossing ligt nochtans in een zogenaamde comodaliteit — het versterken en beter afstemmen op elkaar van àlle vervoersmiddelen: openbaar vervoer, de fiets, deelprojecten én ook de auto.

Maar daarvoor is een betere infrastructuur nodig én een goed geolied mobiliteitsplan, waarin ook de auto zijn plaats zal blijven hebben. Veel mensen kunnen niet zonder de auto, omdat er nu eenmaal onvoldoende goede alternatieven zijn: denk aan de treinen die niet altijd betrouwbaar zijn, bussen die niet in elke regio regelmatig rijden, het gebrek aan stimulansen om van thuis uit te werken, het uitblijven van gratis parkings om te kunnen overstappen op bus of tram, …

Daardoor staan we iedere dag in de file om op onze werkplek te geraken. En die files zorgen dan weer voor een onophoudelijke kritiek op de auto. Waardoor sommigen ons een schuldgevoel aanpraten. Een vicieuze cirkel.

We moeten eerlijk zijn, de groei van onze economie is op dit moment nog altijd fundamenteel afhankelijk van autoverkeer en vrachtvervoer over de weg. Dat ontkennen, draagt niet bij tot een oplossing voor de mobiliteitsproblemen van vandaag.

Jonas Hamers / ImageGlobe

De kritiek op de auto-industrie maakt de consument onzeker. Onlangs besloot een kennis om een elektrische auto te kopen. Maar door alle twijfel die vandaag gezaaid wordt over de evoluties en innovaties in de sector - zoals de recente Amerikaanse studie die zegt dat elektrische auto’s niet milieuvriendelijker zijn dan benzineauto’s, en het gebrek aan voldoende laadpalen - , raakte hij ontmoedigd en viel hij terug op de traditionele keuze: benzine of diesel.

Zijn intentie om met een elektrische wagen bij te dragen aan een duurzamere samenleving werd niet gewaardeerd. Dat is jammer, want als we de individuele burger niet meekrijgen, dan lukt het zeker niet om de verandering te versnellen. 

Het is het perverse effect van de onophoudelijke kritiek op de auto. In plaats van te roepen dat de auto aan de kant moet — dat is nu eenmaal (nog) niet haalbaar — moeten we ieders kleine inspanning stimuleren.

De nieuwe generatie auto’s dragen wél bij tot een betere en schonere mobiliteit. De voorbije tien jaar alleen al is de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s met meer dan een kwart gedaald.

Nicolas Maeterlinck

Dat we ons nog allemaal vastrijden in de file, heeft vooral te maken met het ontbreken van een duidelijk mobiliteitsplan. Vandaag spelen we de diverse vervoersmiddelen als concurrenten tegen elkaar uit. Daardoor weet de consument het niet meer.

We moeten dringend inzetten op comodaliteit. De bus, de trein, de metro zijn complementair op het individueel vervoer via auto, motor of fiets. De oplossing ligt niet in het bekritiseren van de auto, maar in het beter afstemmen van bus, trein, tram, auto en fiets op elkaar. En comodaliteit aanmoedigen door de administratie errond te vereenvoudigen en fiscale stimuli te creëren.

Comodaliteit werkt alleen als we de sterke punten van elk soort vervoer verbeteren, niet door pendelaars louter te verwijzen naar alternatieve transportmiddelen. Alleen zo krijgen we een vatbare en betrouwbare oplossing voor het fileprobleem en kan er een mentaliteitswijziging bij de consument komen. 

BELGA/DIRKX

Want ja het is zo: technologie kan ons helpen vooruit te geraken. Als auto’s met elkaar communiceren, kan de doorstroming verbeteren. Of denk maar aan technologie die ons helpt om onze verplaatsing te plannen. Neem ik de bus? Is er een deelwagen beschikbaar? Is er een hub voor deelfietsen? Hoe eenvoudiger je dat maakt, hoe flexibeler we ons kunnen  verplaatsen.

Als we de mobiliteitsproblemen willen oplossen, moeten we de auto een eerlijke kans geven in een globale mobiliteitsaanpak in plaats van hem te stigmatiseren. De mens is een individueel wezen met individuele en steeds minder vaste en voorspelbare gedragingen. Daarom is het tijd om werk te maken van een mobiliteitsbeleid met visie en perspectief voor eender welk individu via eender welk vervoersmiddel, de auto inbegrepen.

Meest gelezen