"Ik geloof dat er meer gemengde huwelijken zullen zijn als opzichtige religieuze tekens worden verboden"

CD&V-voorzitter Wouter Beke mag dan wel zeggen dat hij zich buiten de partij stelt, toch blijft CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert pal achter zijn controversiële voorstel staan om opzichtige religieuze tekens te verbieden. "Ik geloof zelfs dat er meer gemengde huwelijken zullen zijn als zo'n verbod er komt", beklemtoont hij in De Zondag. Hij krijgt trouwens naar eigen zeggen veel steun: "Ik heb op nieuwjaarsrecepties nog niemand gehoord die mijn voorstel niet steunt".

Hendrik Bogaert pleitte eind december in een essay voor een verbod op het dragen van grote zichtbare religieuze tekens voor religies met meer dan 5 procent aandeel in de bevolking. Dat zou dus ook een algemeen hoofddoekenverbod inhouden. De maatregel moet volgens Bogaert voorkomen dat dominante religies breuken in de samenleving veroorzaken door hun normen en waarden nadrukkelijk op te dringen.

"Dit is niet het partijstandpunt", reageerde  voorzitter Beke meteen, en op de nieuwjaarsreceptie van CD&V zette hij nog eens de puntjes op de i. "Vlaming zijn, dat is de vrijheid hebben om jezelf te zijn op straat, gelovig of niet", klonk het.  Ook Herman Van Rompuy, éminence grise van de partij, kraakt het voorstel af. "Als je een voorstel doet dat zich rechts van Vlaams Belang situeert, dan heb je toch een probleem. Dan zou men in het modern Nederlands zeggen dat gij niet goed bezig zijt."

"Mijn standpunt is inderdaad niet het CD&V-standpunt, maar ik heb dat partijstandpunt ook nooit in vraag gesteld", beklemtoont Bogaert. "Ten tijde van Dehaene was er binnen CD&V geen enkele mogelijkheid om een eigen opinie te uiten. Vandaag kan dat wel. In die context vind ik niet dat ik een misdaad begaan heb." Maar hij gelooft niet dat zijn voorstel alleen tegenstanders heeft binnen de partij, want de nieuwjaarsrecepties zijn voor hem naar eigen zeggen een ware triomftocht: "Mensen steunen mij massaal. Ik heb letterlijk nog niemand gehoord die mijn voorstel bekritiseert".

Hij blijft er dan ook van overtuigd dat een verbod op religieuze tekens een goede zaak zou zijn. "Want ik geloof dat religie soms tot een gesplitste samenleving kan leiden. Men stimuleert bijvoorbeeld huwelijken binnen de eigen gemeenschap. Dat is trouwens iets wat nationalisten gemeen hebben met orthodoxe religieuzen: het verlangen om binnen de eigen gemeenschap te blijven."

Hij gelooft dan ook dat "onze relaties vrijer zullen zijn en dat er zelfs meer gemengde huwelijken zullen zijn als opzichtige religieuze tekens worden verboden".

Meest gelezen