Nicolas Maeterlinck

Siegfried Bracke stapt uit raad van bestuur van CVBA Arteveldestadion

Siegfried Bracke (N-VA) stapt uit de raad van bestuur van cvba Arteveldestadion, de coöperatieve vennootschap rond het voetbalstadion van KAA Gent. Hij doet dat naar aanleiding van een boek over de bouw van de Ghelamco Arena in Gent, waarin beweerd wordt dat de bouw van het voetbalstadion niet volgens de regels is verlopen. Iets wat de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) overigens ten stelligste ontkent.

Het Gentse stadsbestuur ligt onder vuur in een boek over de bouw van de Ghelamco Arena. Volgens auteur Ignace Vandewalle had de stad Gent midden jaren 2000 de wet op de overheidsopdrachten moeten toepassen om de Ghelamco Arena te bouwen. Omdat meer dan de helft van het stadion gefinancierd werd met overheidsmiddelen, had men een aanbesteding moeten uitschrijven waardoor alle aannemers, financiers en architecten een faire kans kregen om het project in de wacht te slepen.

De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) heeft intussen ontkend dat er onregelmatigheden gebeurd zijn bij de aanbesteding en verwees daarbij naar een Europese aanbesteding die in maart 2006 werd uitgeschreven. "De bewering van Vandewalle raakt dus geen enkele grond", klonk het.

Bracke

Siegfried Bracke (N-VA) reageerde gisteren misnoegd op sociale media, en dat was ook Termont niet ontgaan. Die laatste wees erop dat Bracke in het bestuur zit van de cvba die het stadion heeft gebouwd. 

Maar Bracke laat nu via sociale media weten dat hij ontslag neemt uit de cvba die het stadion heeft gebouwd. "Wat ik gisteren via de media heb vernomen, én wat ik intussen aan bijkomende informatie heb verzameld, is van die aard dat ik daarmee van ver of dichtbij niets meer te maken wil hebben", zegt hij in zijn ontslagbrief.

"Voor alle duidelijkheid: ik heb altijd gezegd, en ik zal blijven zeggen, dat ik blij ben dat het stadion er staat. En ook de goede samenwerking tussen de stad en de club is vanzelfsprekend toe te juichen. Maar het een noch het ander rechtvaardigen de wet te overtreden en kunnen ook geen politieke praktijken legitimeren waarvan ik krachtig afstand wens te nemen."

Bracke wijst ten slotte ook op een mogelijk belangenconflict, omdat hij als gemeenteraadslid zichzelf niet wil interpelleren in de zaak.  

Boekvoorstelling afgelast

De boekvoorstelling van "De illegale Ghelamco Arena", die normaal woensdag zou plaatsvinden, is intussen afgelast. De auteur zag zich daar naar eigen zeggen genoodzaakt toe, vanwege "vele haatmails en haatreacties op sociale media" aan zijn adres.

Meest gelezen