Vakbonden en werkgevers raken het niet eens over pensioen met punten

Vakbonden en werkgevers zijn het niet eens geraakt over het pensioen met punten, een van de hervormingsplannen van de federale regering. Het nationaal pensioencomité, waarin de sociale partners samen onderhandelen, zal een verdeeld advies geven. De vakbonden zijn tegen, de werkgevers zien er wel heil in. De bal komt daardoor opnieuw in het kamp van de regering.

De sociale partners zitten al sinds 2015 samen over de regeringsplannen om een nieuw pensioensysteem in te voeren. Daarbij zou iedereen per gewerkt jaar een punt krijgen. Maar wie bijvoorbeeld een zwaar beroep uitoefent, zou extra punten krijgen. Op het einde van de loopbaan worden de punten omgezet in een bedrag. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil het systeem al vanaf 2025 invoeren.   

Volgens de werkgevers hebben de vakbonden steevast geweigerd om te discussiëren over het pensioen met punten. De bonden zijn namelijk felle tegenstanders van het systeem. Dat zal volgens hen leiden tot onzekerheid over de pensioenleeftijd en het exacte pensioenbedrag. "Ze weigeren om te praten", aldus Caroline Deiteren van de Unizo-studiedienst.

De werkgevers zeggen achter de invoering van het pensioen met punten te kunnen staan, als dat goed wordt ingevuld. Het pensioensysteem zal in de toekomst betaalbaar moeten blijven, benadrukken de werkgevers. "Zo moet er in de toekomst bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de verhouding tussen actieven en niet-actieven", legt Deiteren uit. "Ook moet langer werken aangemoedigd blijven."

Essentieel voor ondernemersorganisatie Unizo is alvast dat het pensioen met punten voor een harmonisering moet zorgen tussen de bestaande stelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

Daarmee is de federale regering opnieuw aan zet. Een ander belangrijk pensioendossier - de zware beroepen - ligt ook al op de regeringstafel. Daarover worden normaal deze week knopen doorgehakt.

Meest gelezen