Horeca Leuven: "Meer horecazaken ondanks verkeerscirculatieplan"

Het aantal horecazaken in Leuven is de afgelopen jaren gestegen, ondanks het verkeerscirculatieplan dat sinds eind 2016 het autoverkeer in de binnenstad meer aan banden legt. Dat zegt Danny Justens, voorzitter van Horeca Leuven. De vereniging dringt toch aan op een aantal maatregelen ten aanzien van het huidige plan.

Het nieuwe verkeerscirculatieplan breidde het verkeersvrije en -luwe gebied in het stadshart uit en verdeelde de binnenstad in een aantal zones waartussen bijna geen autoverkeer meer mogelijk is.

"In tegenstelling tot andere steden waar de horeca eerder terugloopt, is het aantal horecazaken het afgelopen jaar in Leuven nog licht toegenomen", zegt Justens, die evenwel nog geen concrete cijfers heeft. Eind 2016 telde Leuven 655 horecazaken, waaronder 406 restaurants en brasseries, 170 cafés en 33 logies, goed voor 312 zelfstandigen en 2.310 vaste medewerkers (1.490 voltijdse equivalenten).     

Problemen

Dat betekent niet dat alles koek en ei is voor de Leuvense horeca, zegt de vereniging. "Uit een recente bevraging van klanten van horecazaken bleek dat liefst 60 tot 70 procent niet tevreden is met de actuele situatie. Er wordt niet alleen geklaagd over de bereikbaarheid van de zaken, maar ook over andere items zoals de parkeerreglementering, de bewegwijzering naar de parkings en dergelijke. We gaan dergelijke enquêtes voortaan om het jaar doen om te kijken hoe dit evolueert", aldus Danny Justens.     

Horeca Leuven dringt bij de stad aan op een versoepeling van de leveringstijden. "Uit een eerdere bevraging bleek dat de leveranciers door de langere leveringstijden tot 15 a 20 procent minder goederen kunnen leveren. Momenteel mag er slechts tot 11 uur geleverd worden in winkelwandelstraten. Wij vragen dat leveranciers, die zich op dat ogenblik reeds in deze straten bevinden, daar nog tot 11.30 uur mogen blijven rondtoeren".     

Een ander heikel punt zijn de standplaatsen van taxi's en hun te beperkte beschikbaarheid waarover onder meer de hotelsector klaagt.

Meest gelezen