Werknemers van Agentschap Integratie en Inburgering leggen het werk neer

Bij het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering wordt vandaag gestaakt. De werknemers protesteren tegen de geplande herstructurering waardoor 170 mensen moeten vertrekken. Zowat 350 van de 700 werknemers zijn naar de hoofdzetel in Brussel getrokken om er te overleggen over verdere acties.

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat instaat voor het uitvoeren van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid. Het valt onder minister Liesbeth Homans (N-VA). Het agentschap helpt lokale besturen met juridisch advies, zet tolken in, begeleidt asielzoekers naar lessen Nederlands, enzomeer.

Enkele maanden geleden werd aangekondigd dat 170 werknemers het agentschap moeten verlaten. De afslanking moet ervoor zorgen dat het agentschap financieel opnieuw gezond wordt nu er geen extra middelen meer komen. Die extra middelen en mensen kwamen er tijdens de asielcrisis van 2016, toen de instroom van asielzoekers plots de hoogte inschoot.

Aan de hoofdzetel in Brussel zijn vanmorgen geen piketten geplaatst. Wie wil werken, kan dat doen. Dat is ook zo in de lokale afdelingen. Maar Kathleen De Decker van bediendebond BBTK schat dat slechts een klein aantal mensen aan het werk is.

Volgens de vakbonden is het werk nog lang niet af, ondanks de verminderde asielcrisis, en zullen de besparingen catastrofale gevolgen hebben. Zo zal het volgens De Decker niet langer gegarandeerd zijn dat iedereen een inburgeringstraject kan volgen. "Op alle terreinen gaan we naar een verarming van het integratiebeleid."

De vakbonden zeggen dat ze geen antwoord krijgen van minister Homans op hun vragen. Ze beraden zich nog over welke acties ze verder zullen ondernemen. "We willen de druk hoog houden", klinkt het.

Meest gelezen