Belga

Maximumstraf van 30 jaar mogelijk voor lopende zaken in correctionele rechtbank

Een maximumstraf van 30 jaar cel is mogelijk voor zaken die reeds aanhangig zijn voor de correctionele rechtbank. Maar voor nieuwe rechtszaken vanaf 12 januari geldt omwille van een recentelijk arrest van het Grondwettelijk Hof weer de oude situatie voor de strafmaat: voor assisen is levenslang mogelijk, voor de correctionele rechtbank maximaal 20 jaar. Dat bevestigt het college van procureurs-generaal. 

Het Grondwettelijk Hof had op 21 december geoordeeld dat de hervorming van assisen - waardoor veel zaken voortaan voor de correctionele rechtbank komen - ongrondwettelijk is. In die hervorming was ook opgenomen dat de correctionele rechtbank celstraffen tot 40 jaar kon uitspreken. Die bepaling werd eveneens vernietigd, waardoor de maximumstraf nu weer 20 jaar bedraagt.

De situatie leidde eind vorige week tot een opmerkelijke uitspraak van het openbaar ministerie in een rechtszaak over een moord in het Antwerpse Merksem. "Door het geknoei van onze wetgever kan ik nu slechts 20 jaar eisen, want sinds de tussenkomst van het Grondwettelijk Hof is dat de maximumstraf", stelde advocaat-generaal Alexandra Van Kelst.

Het college van procureurs-generaal bestudeerde de kwestie en stuurde het standpunt dinsdag uit naar de verschillende parketten van het land. "Het college bevestigt dat voor feiten die bewezen en al aanhangig zijn, een maximumstraf van 30 jaar mogelijk is", zegt advocaat-generaal Luc De Mot van het Antwerpse parket-generaal namens het college. Concreet is er een maximumstraf van 30 jaar voor zaken die reeds verwezen zijn door de kamer van inbeschuldigingstelling of raadkamer. Om een hogere straf dan voor het hof van assisen te vermijden, gaat de maximumstraf van 40 naar 30 jaar in deze gevallen.

Voor nieuwe feiten vanaf 12 januari, de dag van de publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Staatsblad, komen moordzaken sowieso weer voor het hof van assisen. Voor zaken die naar de correctionele rechtbank gaan, is 20 jaar de maximumstraf.      De beslissing ligt wel steeds in alle onafhankelijkheid bij de rechtbanken en hoven. Wanneer een van hen er toch een andere visie op nahoudt, "zal het parket hoger beroep instellen of in cassatie gaan teneinde het hoogste rechtscollege toe te laten hierover finaal standpunt in te nemen.", zegt De Mot.

 

Meest gelezen