AP2008

Megaverlies voor Amerikaanse bank Citigroup

De Amerikaanse bank Citigroup heeft afgelopen kwartaal een megaverlies van 18,3 miljard dollar (bijna 15 miljard euro) laten optekenen. Dat komt door eenmalige afboekingen ten belope van van alles bij elkaar 22 miljard dollar als gevolg van de recente belastinghervorming van de regering-Trump.

Citigroup schreef de afgelopen jaren vaak rode cijfers, eerst als gevolg van de financiële crisis en later door boetes en schikkingen in verband met wangedrag uit het verleden. Als een bedrijf een jaar met verlies afsluit, mag het dat tekort in latere jaren verrekenen met de belastbare winst, zodat het minder belasting hoeft te betalen.

Zo'n verrekenbaar verlies wordt als vordering in de boeken opgenomen. Maar als die minder waard wordt, bijvoorbeeld door een lager belastingtarief, moet het verschil worden afgeschreven. Zonder het grote papieren verlies, dat al eerder was aangekondigd, zou de winst bij Citigroup juist met 4 procent zijn gestegen naar 3,7 miljard dollar.

Ook over heel 2017 is Citigroup diep in de rode cijfers gedoken, met een nettoverlies van 6,2 miljard dollar. Dat gaat ten koste van de kapitaalbuffer waarover de bank beschikt om schokken op te vangen. Desondanks is het financiële concern positief over de gevolgen van de belastingverlaging. Die zal de komende jaren de winstgevendheid juist ten goede komen.

Meest gelezen