CD&V wil meer mannen voor de klas

Mannelijke leerkrachten zijn een minderheid in het onderwijs: 74 procent van de leerkrachten is een vrouw. Opvallend in het lager onderwijs zijn bijna negen op de tien leerkrachten een vrouw, terwijl universiteitsprofessoren nog steeds hoofdzakelijk mannen zijn (73 procent). CD&V-parlementslid Jos De Meyer vindt het belangrijk dat ook jonge kinderen vaker geconfronteerd worden met mannelijke rolmodellen.

Leerkracht is al jaren een overwegend vrouwelijk beroep, maar de laatste jaren is het aantal vrouwen nog gestegen: van 73 naar 74 procent. In absolute cijfers komt het neer op bijna vierduizend extra vrouwen in het onderwijs.

Opvallend zijn de grote verschillen tussen de soorten scholen: in de lagere school is 87 procent van de leerkrachten een vrouw, in het middelbaar gaat het om 63,5 procent, in hogescholen om 59 procent en in universiteiten slechts om 26,5 procent.

"Mannen kiezen duidelijk nog altijd voor beroepen met meer prestige", zegt CD&V-parlementslid Jos De Meyer in "De ochtend" op Radio 1. "Ook directeuren zijn nog steeds hoofdzakelijk mannen."

Volgens De Meyer is het belangrijk dat jonge kinderen vaker in contact komen met mannen, ook in zorgberoepen. "Uiteraard doen vrouwen hun job minstens even goed", aldus De Meyer. "Maar het zou goed zijn als kinderen zien dat ook mannen voor kinderen kunnen zorgen."

Volgens De Meyer moet er daarom werk gemaakt worden van een carrièreplan. "Nu is leerkracht een vrij vlakke carrière", zegt De Meyer. "Het zou goed zijn om te werken met "senior leerkrachten" die jonge leerkrachten te begeleiden." Volgens De Meyer worden op die manier twee vliegen in één klap geslagen: de uitval van jonge leerkrachten wordt tegengegaan en er ontstaan meer carrièrekansen wat meer mannen zou aantrekken.

Volgens De Meyer moet er ook werk gemaakt worden van "meer appreciatie" voor leerkrachten van de samenleving.

Meest gelezen