"Vulkaan in het basisonderwijs staat op uitbarsten"

Dat de problemen met het nieuwe ondersteuningsmodel voor kinderen met een beperking opgelijst zijn is een goede zaak, zegt vakbond COV. Maar nu is het ook tijd voor oplossingen.

Al van bij de start van het M-decreet, twee jaar geleden, had de christelijke vakbond voor het basisonderwijs COV kritiek. Niet op het recht voor kinderen met een beperking om in het gewone onderwijs les te volgen. Wel om het gebrek aan ondersteuning. "Er was geen budgettair kader en voor het personeel kwam het er gewoon bij, bovenop het takenpakket dat ze al hadden", zegt Marianne Coopman van COV.  "Intussen zijn de frustraties hoog opgelopen en daar is onvoldoende naar geluisterd."

Rapport bevestigt frustraties

In juni vorig jaar werd wel een decreet goedgekeurd met een nieuw ondersteuningsmodel. Dat ging twee maanden later, in september, al meteen van start. Gewone en buitengewone scholen moesten samen snel ondersteuningsnetwerken uitbouwen en dat verliep niet vlekkeloos. Zes weken na de opstart bevroeg het kabinet van Crevits alle betrokken partijen. In het rapport komen heel wat pijnpunten naar voor. "Dat is net de bedoeling van het rapport, om snel en gericht bij te kunnen sturen" reageert Crevits op SP.A onderwijsexpert Caroline Gennez die aan de alarmbel trekt.

De grootste onderwijsvakbond van het basisonderwijs COV bevestigt nu dus dat de frustraties hoog oplopen bij de juffen en meesters. " Het rapport waar we aan meewerkten bevat heel wat confronterende beschrijvingen en cijfers van de te snelle en chaotische opstart van het ondersteuningsmodel. De verwachtingen over het nieuwe model waren hoog maar ze werden niet ingelost. De organisatie-mogelijkheden zijn te beperkt."

"De leerkrachten willen alle kinderen maximale kansen geven, maar zitten met de handen in het haar. Ze worden terecht kwaad wanneer ze onvoldoende hulp kunnen bieden aan leerlingen of wanneer het te lang wachten is op de noodzakelijke ondersteuning. Indien er niet snel antwoorden komen dreigt een vulkaan aan frustraties uit te barsten. Er is een aanhoudende onderfinanciering en te krappe omkadering", aldus vakbond COV.

Meest gelezen