Design Pics / LJM Photo

Gasinstallateurs willen verplichte controle van binneninstallatie om de vijf jaar

Als reactie op de gasontploffing in Antwerpen, doet de federatie van gasinstallateurs Techlink een oproep tot meer controle van de binneninstallatie. Tot nu toe is er na de indienstneming van zo'n installatie, geen enkele controle meer op het goed functioneren ervan en dat kan tot onveilige situaties leiden.

De controle die de installateurs vragen gaat over de binneninstallatie. Dat zijn de leidingen die zich in huis bevinden, tussen de gasmeter en de verschillende gastoestellen.

Wanneer zo'n installatie in gebruik wordt genomen, wordt die eerst grondig gecontroleerd. Daarna is er geen enkele controle meer, maar er kan wel van alles gebeuren zegt Kris Van Dingenen van Techlink : "Mensen veranderen installaties in hun woning, al dan niet veilig, al dan niet met een vakman. Toestellen worden verplaatst, leidingen zijn soms onderhevig aan trillingen, er wordt al eens een gat in de muur geboord in de buurt van gasleidingen. Kortom, allemaal zaken waardoor er iets kan mislopen met de installatie."

Omdat er totaal geen zicht is op wat er met gasinstallaties in huis gebeurt, vinden de gasinstallateurs een periodieke controle absoluut noodzakelijk.

Eenvoudige controle

Een controle van de binneninstallatie kan op een relatief eenvoudige manier. Via een drukmeting wordt een lekdichtheidstest gedaan. Gedurende 15 minuten wordt een overdruk op de leidingen gezet. Als de overdruk in die periode niet afneemt, wil dat zeggen dat de leidingen in orde zijn en er dus geen gas ontsnapt. De controle duurt ongeveer een half uur en hoeft dus niet veel te kosten.

Er zijn vandaag al controleorganen die de keuring doen bij nieuwe installaties, erkend door de FOD Economie.  Zij zouden ook die vijfjaarlijkse controle kunnen uitvoeren.

 Gasexplosies gebeuren volgens Kris Van Dingenen te vaak in ons land : "We telden er vorig jaar 24. Daarbij werden 34 gebouwen beschadigd en vielen 32 gewonden en 4 doden." Redenen genoeg dus om iets te ondernemen om de veiligheid van gasinstallaties te verbeteren.

Meest gelezen