Jonas Hamers / ImageGlobe

Positief advies voor seksuele diensten aan personen met handicap

Mensen met een beperking die het moeilijk hebben om seksueel actief te zijn, hebben recht op hulp van seksuele dienstverleners. Dat stelt een comité van experts in een unaniem advies. Philippe Courard (PS) nam in 2012 als toenmalige staatssecretaris voor Personen met een Handicap het initiatief voor het advies. 

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek raadt de overheid aan om de wetgeving aan te passen, zodat de instelling waar de persoon met een handicap verblijft, of de vereniging van de seksuele assistent, niet kan worden aangeklaagd wegens aanzetten tot prostitutie. De dienstverleners moeten ook opgeleid worden, zoals dat in Zwitserland al gebeurt.

Ook over de toestemming voor personen met een mentale handicap is er nog wetgevend werk nodig. Daarover zou de vrederechter moeten beslissen. Maar het Comité vindt in elk geval dat ook iemand met een mentale handicap seksuele bijstand kan krijgen. Het kan zelfs een manier zijn om personen met een mentale beperking te beschermen tegen misbruik. De seksuele bijstand moet echter niet worden terugbetaald door het ziekenfonds of door ander openbare diensten, zo adviseert het Comité. 

Staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir laat weten dat het te vroeg is om hier nu al uitspraken over te doen en dat er wat tijd nodig is om het dossier grondig te onderzoeken. "Overleg met de deelstaten en met belangrijke stakeholders als de vzw Aditi is één van de zaken die zeker zal moeten gebeuren. Ieder debat over het uit het strafrecht halen van prostitutie is bovendien een aangelegenheid bij uitstek voor een parlementair debat", luidt het in een korte reactie.

Meest gelezen