AFP or licensors

Wat doet Puigdemont op 30 januari?

Op 30 januari zal de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont 3 maanden in ons land verblijven. Als hij langer wil blijven, moet hij zijn inschrijving aanvragen bij de gemeente. Wat moet hij daarvoor doen, en zal hij dat ook doen?

Een burger van de Europese Unie die langer dan 3 maanden in België wil verblijven, moet zich binnen de 3 maanden aanmelden bij de gemeente. Daar krijgt hij dan een “bijlage 19”, een aanvraag voor een verklaring van inschrijving. Op dat moment moet de persoon die de aanvraag doet ook al zijn vast verblijfsadres opgeven. Dat adres wordt dan eerst gecontroleerd door de wijkagent.

Bewijsstukken voorleggen

Daarna krijgt de nieuwe inwoner 3 maanden de tijd om bewijzen te verzamelen van de reden waarom hij zou mogen blijven. Er zijn verschillende situaties waarin een burger van de Europese Unie het recht heeft om langer dan 3 maanden in België te verblijven:

  • Hij is een werknemer in België.
  • Hij is zelfstandige in België.
  • Hij zoekt werk in België en kan bewijzen dat hij een redelijke kans heeft om werk te vinden.
  • Hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen om niet ten laste te zijn van de Belgische sociale bijstand. Hij moet dan ook een verzekering hebben die de ziektekosten in België volledig dekt.
  • Hij is student in België en heeft een verzekering die de ziektekosten in ons land volledig dekt. Hij kan ook bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om niet ten laste te zijn van de Belgische sociale bijstand.

Als de EU-burger na 3 maanden niet de juiste bewijsstukken kan voorleggen, krijgt hij nog één maand extra de tijd. Als zijn dossier dan nog niet in orde is, krijgt hij een bevel om het grondgebied te verlaten. Dat wil zeggen dat Puigdemont zelfs zonder de juiste documenten toch nog 4 maanden langer in België zou kunnen blijven na een aanvraag.

Puigdemont

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken hebben ze op dit moment nog geen dossier van Puigdemont ontvangen. Zijn advocaat zegt dat de afgezette Catalaanse minister-president hem niets gezegd heeft over een eventuele aanvraag. 

In het algemeen wordt een verblijf voor EU-burgers niet strikt opgevolgd.

Paul Bekaert, advocaat Puigdemont

Hij zegt ook dat het verblijf van EU-burgers in België in het algemeen niet zo streng opgevolgd wordt. Het is dus nog niet duidelijk of Puigdemont in België blijft na 30 januari of terugkeert naar Spanje, waar hij nog altijd het risico loopt opgepakt te worden.

Videoconferentie

Op 30 januari wordt Puigdemont in ieder geval nog verwacht in Leuven, op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA. De dag erna is dan weer de dag waarop de kandidaten voor het minister-presidentschap hun programma moeten voorstellen aan het parlement. 

Puigdemont is een van die kandidaten, maar het is nog niet duidelijk hoe hij zijn kandidatuur gaat stellen. Hij zou vanuit Brussel via een videoconferentie spreken of zijn tekst door iemand anders laten voorlezen. Op dit moment wordt nog onderzocht of dat wel kan, want er bestaan geen expliciete regels over. De situatie heeft zich namelijk nog nooit voorgedaan.

Meest gelezen